vrijdag, september 20 EN | BR

Er was eens een rijke man die altijd de mooiste kleren droeg. Hij woonde in een groot, duur huis en leidde een luxe leven. – Lucas 16:19

In Lucas 16:19-31 lezen wij Jezus’ verhaal over de rijke man en de arme Lazarus. De naam van die rijke man werd niet genoemd. Er was echter ook een bedelaar die Lazarus werd genoemd. Lazarus, die vol zweren zat, werd neergelegd bij de poort van die rijke man en hoopte zijn honger te stillen met wat bij de rijke man van tafel afviel.

Lazarus stierf en werd door de engelen bij Abraham gebracht. Ook de rijke stierf, en toen hij in het dodenrijk grote pijn leed, zag hij Abraham en Lazarus in de verte. En hij riep: ’Vader Abraham! Heb toch medelijden met mij! Stuur Lazarus hier naar toe. Laat hij zijn vinger nat maken en daarmee mijn tong verkoelen. Want het is verschrikkelijk hier in deze vlammen.’ Maar Abraham zei: ’U bent zeker vergeten dat u tijdens uw leven alles had wat uw hart begeerde en Lazarus had niets dan ellende. Nu wordt hij hier getroost en u lijdt pijn. Bovendien is tussen u en ons een enorme kloof.’

Je zou uit deze geschiedenis kunnen concluderen dat rijke mensen naar de hel gaan en de armen naar de hemel. Dat is beslist niet waar. De rijke man bekommerde zich echter niet om zijn naaste en dacht alleen maar aan zichzelf.

De Here Jezus geeft duidelijk aan dat er na hun dood een onoverbrugbare kloof is. Dat betekent dat wij hier op aarde NU de beslissing moeten nemen. De Bijbel zegt dat iedereen gezondigd heeft en dat wij niet naar de hemel kunnen gaan met deze zondelast. De enige die de zonde kan wegnemen is de Here Jezus Christus.

Er komt een dag dat ook wij de laatste adem zullen uitblazen en dan gaan we naar een van die twee plaatsen. Veel mensen geloven liever niet in een hel, maar als je in een hemel gelooft, moet je ook in een hel geloven. Als de mens zich echt zou realiseren wat de hel betekent, dan zou hij zich meteen bekeren. ’God wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen’ (2 Petrus 3:9).

Delen.

Comments are closed.

X