woensdag, augustus 21 EN | BR

Hebt u de Heilige Geest ontvangen, toen u ging geloven? – Handelingen 19:2

In Lucas 24 staat dat Jezus Zijn discipelen onderwees dat ze in Zijn naam bekering en vergeving van zonden moesten prediken aan alle volken. Maar Hij voegde eraan toe dat ze moesten wachten totdat ze kracht van omhoog hadden ontvangen. Jezus zegt: ’Het is beter voor jullie dat Ik wegga, anders kan mijn Helper niet bij jullie komen. Als Ik wegga, stuur Ik Hem naar jullie toe … Hij zal de mensen in de wereld overtuigen van zonde, rechtvaardigheid en oordeel … Hij zal jullie de weg wijzen naar de volledige waarheid’ (Johannes 16:7-8,13).

Sleutels tot overwinning

Er zijn twee dingen nodig om met Jezus overwinnaar te zijn, en dat is geloof en Zijn Goddelijke kracht.

Petrus voelde zich een ‘hele Piet’. Jezus wist echter wat er zou gebeuren en zei tegen hem: ’Ik heb gebeden dat je geloof je niet in de steek zal laten. Wanneer je van je verkeerde weg bent teruggekomen, sterk dan je broeders in hun geloof.’ Petrus, die vol zelfvertrouwen was, zei: ‘Here, ik ben bereid met U de gevangenis in te gaan en zelfs de dood.’ Petrus meende het oprecht, maar Jezus wist dat de mens zonder de Heilige Geest zou falen en zei: ‘Ik wil je één ding zeggen, Petrus: voordat de haan kraait, zul je drie keer hebben gezegd dat je Mij niet kent’ (Lucas 22:32-34).

Deze ervaring was voor Petrus een goede les. Ook de andere discipelen waren gevlucht en hadden zichzelf leren kennen. De discipelen gingen niet onmiddellijk het evangelie vertellen, maar ze wachtten nederig en vol zelfkennis op de kracht van de Heilige Geest. En op de dag van Pinksteren werden ze allen vervuld met de Heilige Geest. Op die dag stond een andere Petrus op. Onbevreesd, vol van kracht, sprak hij en er kwam een grote menigte mensen tot bekering.

Hoe dwaas is het te denken dat we wel zonder de doop met de Heilige Geest kunnen. Als de discipelen deze doop nodig hadden, dan hebben wij deze zeker nodig in onze tijd.

Delen.

Comments are closed.

X