zondag, augustus 9 EN | BR

Wat je in het gebed ook vraagt, je krijgt het als je gelooft dat je het al ontvangen hebt. – Marcus 11:24

Laten wij nooit door de begrensdheid van ons eigen verstand God begrenzen. Met andere woorden: geloof in wonderen.

Alles is mogelijk

Alle mannen die God ooit gebruikte, geloofden in wonderen. Jezus zei in Marcus 9:23: ’Voor wie gelooft, is alles mogelijk.’ In de Bijbel lezen we vele geschiedenissen over hoe God de gebeden van gewone mensen verhoorde en hen hielp uit de meest onmogelijke situaties.

Mozes, Josafat, Asa, Nehemia, Elia, Daniël: zij allen baden en de Here hoorde en verloste hen uit de meest onmogelijke situaties. Zij zagen niet op de omstandigheden, maar geloofden God en Zijn nooit falende Woord. ’Wij weten dat Hij naar ons luistert als wij Hem iets vragen wat met zijn wil overeenstemt. En als wij weten dat Hij naar ons luistert, mogen wij er ook zeker van zijn dat Hij ons geeft wat wij Hem vragen’ (1 Johannes 5:14-15).

Positief, volhardend gebed

Dit is een groot geheim in het gebed: het positief, volhardend bidden. Om ‘alles wat wij Hem vragen’ te ontvangen, zullen wij de wil van God moeten kennen. Toen Daniël in de boeken ontdekte dat de ballingschap niet langer dan 70 jaar zou duren, begon deze man te bidden voor een machtige bevrijding. Dat zorgde voor veel tegenstand van de boze, maar Daniël had de waarheid ontdekt in de Schrift en zo volhardde hij in positief gebed. Het machtige antwoord kwam. Elia wist dat het zou gaan regenen en hij verwachtte het, want God had gezegd: ’Ik zal spoedig weer regen sturen’ (1 Koningen 18:1). Daarom volhardde Elia in positief gebed. De regen kwam!

Ook Jezus, die zei: ’Hier ben Ik om uw wil te doen’ (Hebreeën 10:9), kende Gods wil, deed Gods wil en bad daarom: ‘Niet Mijn wil, maar Uw wil zal gebeuren!’ Jezus was positief in Zijn bidden.

Delen.

Comments are closed.

X