dinsdag, december 1 EN | BR

‘U bent niet oog in oog komen te staan met iets ontzettends – met laaiend vuur, diepe duisternis en gierende wind … U bent naar Jezus gekomen, die ervoor gezorgd heeft dat er een nieuw verbond tussen God en de mensen kwam. Hij heeft daarvoor zijn bloed gegeven en zijn bloed roept om vergeving in plaats van om wraak, zoals dat van Abel.’ – Hebreeën 12:18,24

U bent vandaag oog in oog komen te staan met de Middelaar, en Zijn naam is Jezus Christus, de Zoon van de levende God. De Bijbel zegt hier dat u niet alleen oog in oog staat met de Middelaar, maar ook met het bloed van Jezus.

Wat moeten we doen als we eenmaal tot Jezus zijn gekomen? De Bijbel geeft ons een duidelijk antwoord in vers 25: ‘Pas op dat u God, die tot u spreekt, niet de rug toekeert!’ Veel mensen luisteren naar de boodschap van Gods troon, en God spreekt tot hun hart, maar ze luisteren niet. Ze wijzen Hem af en gaan onveranderd verder. Ik wil u echter zeggen: laat de stem van de Heilige Geest ons leren over Jezus Christus, Zijn bloed en Zijn offer en laat Hem tot ons spreken. De Bijbel zegt in Ezechiël 18:4: ‘Een mens zal uitsluitend om zijn eigen zonden sterven.’ Met andere woorden: je komt niet in de hemel, want je hebt gezondigd; je hebt de wetten van God verbroken.

Denk eens na over de Tien Geboden. Hoe vaak hebben we die niet verbroken! Hebt u uw schuld aanvaard? Weet u wel hoe ernstig het is wat ik u vraag? Romeinen 6:23 zegt: ‘De zonde betaalt een hard loon: de dood!’ Toch leven wij nog. Dat zegt mij dat wij te maken hebben met een God van genade, van vergeving, van geduld en van goedheid. God de Vader staat vandaag klaar om naar onze belijdenis van zonden te luisteren en wil u vergeven. U hoeft niet eerst naar uw dominee of voorganger te gaan. God wil dat u naar uw Middelaar gaat, die God ons heeft gegeven. Door Zijn bloed is er reiniging en vergeving van alle zonden!

Delen.

Comments are closed.

X