donderdag, mei 28 EN | BR

‘Hij (Elazar) doodde de Filistijnen totdat hij van vermoeidheid kramp in zijn hand kreeg en zijn zwaard niet meer kon loslaten. De HERE gaf die dag een grote overwinning. De rest van het leger kwam pas terug toen de buit moest worden binnengehaald!’ – 2 Samuël 23:10

Elazar was een heel bijzondere held van David. Hij laat ons zien hoe groot de kracht kan zijn van een individu. De Bijbel zegt dat de Filistijnen zich verzameld hadden om op te trekken tegen het volk van Israël. Om de een of andere reden was het hele leger van Israël gevlucht, op één man na: Elazar. Hij stond op en trok in zijn eentje op tegen al die Filistijnen. Elazar vluchtte niet en rende niet weg, terwijl de massa dat wel deed. Het zit in de mens om altijd de massa te volgen, maar niet Elazar. Hij nam zijn verantwoordelijkheid. Hij dacht zelf na en handelde zelf. Mensen moeten leren zelf te denken en zelf te handelen.

Het begint al bij de doop. Elke gelovige moet zijn eigen verantwoordelijke keuze maken. Als je een persoonlijke keuze maakt voor Jezus Christus ben je zelf verantwoordelijk voor je doen en laten op de weg van de Heer. De mens is zelf verantwoordelijk voor zijn daden als hij voor God komt te staan.

Elazar voelde dat hij op die plaats en op die tijd de man was om dat werk te doen. Dat was de reden waarom hij het zwaard trok en de Filistijnen doodde. Hij moet gedacht hebben: als God voor mij is, wie zal tegen mij zijn? Elazar stond alleen en vocht net zo lang totdat hij van vermoeidheid kramp in zijn hand kreeg en zijn zwaard niet meer kon loslaten. Hij nam zijn verantwoordelijkheid en maakte het werk af. Hij hield zijn zwaard vast totdat hij klaar was. Ook u moet niet opgeven in de strijd. U hebt een keuze gemaakt voor Jezus. Stop niet; ga door met Hem te dienen.

Delen.

Comments are closed.

X