vrijdag, september 20 EN | BR

De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Geest onze belangen met ver-zuchtingen waarvoor geen woorden zijn. En God, die weet wat er in ons hart leeft, begrijpt wat de Geest bedoelt. Wat Hij voor de gelovigen vraagt, is in overeenstemming met Gods wil. – Romeinen 8:26-27

Het gebeurt wel eens dat een kind van God zó ontmoedigd raakt, dat hij het bidden wil opgeven. ‘Bidden helpt niet. God hoort mij toch niet. Hoe moet ik nu verder?’

Voor zulke mensen is bovenstaand Bijbelgedeelte heel belangrijk. De Heilige Geest doet als het ware twee belangrijke dingen als wij bidden.

1) De Heilige Geest leert ons hoe wij moeten bidden.

Het is de Geest van God die het juiste gebed in ons hart legt. Het bidden is dan een werk van de Heilige Geest en niet van onszelf. God Zelf legt door Zijn Geest het ware gebed in ons hart en wij leggen de gebeden weer voor de genadetroon van God. Het gebed dat God Zélf in ons hart heeft gelegd, zal altijd verhoord worden.

2) De Heilige Geest leert ons niet alleen bidden, maar helpt ons ook daarbij.

Gods Geest is Zelf ook een Voorbidder. De Heilige Geest bidt in ons en voor ons. Naast het bloed van Zijn Zoon Jezus Christus dat ons reinigt van alle zonden, heeft God ons ook de Heilige Geest gegeven als de Trooster. Hij troost ons niet alleen; Hij leidt, versterkt, leert, spreekt enz.

De Heilige Geest vervangt niet ons gebed, maar ondersteunt het. We moeten Hem toelaten om door ons heen te bidden. God stelt ons niet vrij van de taak om te bidden, maar wil ons helpen door Zijn Geest. Je moet zélf eerst zoeken, dan vinden. Je moet zélf eerst kloppen, dan zal er worden opengedaan. Je moet zélf eerst bidden, dan ontvang je.

Delen.

Comments are closed.

X