zondag, september 20 EN | BR

Hij kan alleen maar liegen, hij is de bron van de leugen. – Johannes 8:44

Er is maar één manier voor de boze om de geest van de mens binnen te komen en dat is door leugens. Tegen Eva zei de slang dat ze gerust van de vrucht van die ene boom – waarvan God had gezegd daarvan niet te eten – kon nemen, omdat ze dan aan God gelijk zouden zijn. Dat was een leugen. Eva zag dat de boom er prachtig uitzag, ze kreeg lust, ze nam en ze at! Ze gaf ook Adam een deel en beiden verstopten zich. Geen wonder dat Jezus de boze een leugenaar noemt en ‘de bron van de leugen’ (Johannes 8:44).

Dit zien we vaker in de Bijbel en het is voor ons opgeschreven als een voorbeeld om niet te zondigen.

Israël had de opdracht om de sterke stad Jericho in te nemen. Ze moesten alles vernietigen, behalve het goud, zilver en de koperen en ijzeren vaten. Die moesten naar het huis van de Here gebracht worden. Achan was ongehoorzaam. Nadat het werd ontdekt, zei hij: ‘Ik zag, ik kreeg lust, ik nam en verstopte het.’

Beïnvloed door de leugen

Koning David zag een mooie vrouw die een bad aan het nemen was. Hij kreeg lust, hij nam haar en verborg zijn misdaad. Simson, de door God gezalfde richter, zag Delila, kreeg lust, nam haar en het werd hem fataal.

De begeerte naar macht was Lucifers val.

De begeerte naar geld werd Achan noodlottig.

De begeerte naar seks bracht David en Simson in ellende.

Allen lieten hun gedachten beïnvloeden door de leugen van de boze om datgene te nemen wat God verboden had.

Als u door omstandigheden in de problemen bent geraakt, luister dan niet naar de boze. Vul uw gedachten met het Woord van God en maak op grond daarvan de juiste keuze.

Delen.

Comments are closed.

X