vrijdag, april 23 EN | BR

‘Ik heb jullie macht gegeven over al de krachten van de vijand. Jullie zullen slangen en schorpioenen vertrappen. Niets, werkelijk niets, zal jullie kwaad doen.’ Lucas 10:19

Als je de evangeliën leest, dan ontdek je dat het een van de belangrijkste bedieningen van de Here Jezus Christus was om mensen te bevrijden uit de macht van de boze. In Mattheüs 8:16 lezen wij dat men veel mensen met boze geesten bij Jezus bracht. Jezus dreef al die geesten uit met Zijn Woord en genas de zieken.

De moderne theologie en psychiatrie geloven niet dat de boze en allerlei demonische machten en geesten in de mens schuilen. Ze hebben allerlei namen voor de verschillende gedragspatronen. Het is echter een feit dat er veel mensen rondlopen die gekweld en gepijnigd worden door boze machten. Velen van hen leven in grote angst.

De geneeswijze van de Here Jezus Christus was toen goed en werkt ook nu nog, want ‘Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde’ (Hebreeën 13:8). Hij kan dus ook vandaag bevrijden van elke macht die u kwelt. Jezus heeft ons – alle gelovigen in Christus – namelijk macht gegeven over alle macht van de boze.

Hij zegt in Marcus 16:17 dat we in Zijn naam boze geesten zullen verjagen. Wij hebben die macht gekregen, omdat Jezus op Golgotha voor ons gestorven is en de kop van de boze heeft verbrijzeld. Kolossenzen 2:15 zegt dat Hij Zich heeft ontdaan van alle heersers en machten. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn.

Nu kunnen wij in Jezus’ naam met grote vrijmoedigheid in Zijn autoriteit bevelen dat de boze moet loslaten. Wij zijn meer dan overwinnaars over alle machten van de duisternis!

Delen.

Comments are closed.

X