zondag, juli 21 EN | BR

‘Als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen.’ – Handelingen 1:8

God gaf Zijn wonderlijke kracht van de Heilige Geest om van ons een krachtige getuige te maken. Toen de discipelen aan het bidden en wachten waren, kwam er ineens uit de hemel een geluid alsof er een storm opstak, die in het hele huis te horen was. Zij zagen iets dat op tongen van vuur leek, vlammen die zich boven ieder van hen verspreidden. Zij werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken: woorden die de Heilige Geest hun ingaf (Handelingen 2:1-4). Voordat Jezus ons kan dopen met de Heilige Geest, openbaart Hij eerst de zonde en ongerechtigheid in ons leven. Want als ons hart niet eerst gereinigd is door het bloed van Jezus Christus, kan de Heilige Geest niet in ons leven komen. Wanneer wij gedoopt worden met de Heilige Geest, zal de Goddelijke Drie-eenheid als ontstoken dynamiet door u heen gaan en u in vuur en vlam zetten. Wanneer je in de kracht van de Heilige Geest komt en blijft in Christus, raak je die krachtige zalving nooit meer kwijt. Deze zalving zal op je zijn. Zij zal over je zijn. Zij zal in je zijn voor eeuwig.

Wanneer je eenmaal gedoopt bent met de Heilige Geest, ben je nooit meer dezelfde, want Hij komt om voorgoed in je te wonen.
Dit brengt mij op het volgende punt. In Handelingen 5:1-11 lezen wij de geschiedenis van Ananias en Saffira. Zij verkochten iets van hun eigendom en brachten dat aan de apostelen. Ze logen echter over de opbrengst. Petrus sprak hen hierover aan en zei: ‘Waarom wilden jullie de Geest van de Here bedriegen?’ Beiden moesten dit met de dood bekopen. De Heilige Geest geeft ons niet alleen kracht, maar bij Zijn werk hoort ook het openbaar maken van verborgen zondige gedachten en motieven.

Delen.

Comments are closed.

X