zondag, juli 21 EN | BR

‘Het bloed van zijn Zoon Jezus wast ons schoon van al onze zonden.’ – 1 Johannes 1:7

Als je een dag hard hebt gewerkt en je bent vies, stof g en bezweet, dan neem je een heerlijke douche en was je jezelf schoon.
Er is echter nog iets veel viezers waardoor de mens verontreinigd wordt. Zonde is niet alleen overtreding tegenover God, maar heeft ook een heel negatief effect: je wordt verontreinigd.

Het bloed van Jezus doet meer dan alleen je schuld vergeven en je schuldgevoel wegnemen. Wanneer je het toestaat, zal het bloed van Jezus je zo grondig reinigen door de kracht van de Heilige Geest, dat je echt ervaart en voelt dat je gewassen bent. In het Oude Testament lezen wij ook al dat er bloed werd gevloeid om zonden te vergeven. Maar toen waren het dierenoffers. Het bloed van dieren was een typebeeld en afschaduwing van het bloed van Jezus. Het bloed van dieren bedekte alleen maar de zonde, terwijl het bloed van Jezus volkomen reinigt, bevrijdt, verlost en de last van de zonde volkomen wegneemt. Sommigen zeggen wel eens: ‘David, je moet het bloed niet zo benadrukken. Het is beter de nadruk te leggen op het dopen, het gebed, het zingen, de lofprijzing enz.’ Maar – en dit is belangrijk – hierin kan de boze ons lelijk bedriegen en misleiden. Want God kan onze gebeden, lofprijzing en dankzegging maar door één ding aannemen. En dat is het bloed van Zijn Zoon, Jezus Christus, dat gevloeid heeft op Golgotha. Er is absoluut geen andere weg tot de troon van God dan door het bloed van Jezus! Het enige wat de boze krachteloos kan maken is het bloed van Jezus! Ook vandaag is er kracht in Jezus’ bloed. Jezus is met Zijn eigen bloed de hemel doorgegaan en heeft het getoond aan Zijn Vader. Hierop heeft God Hem alle macht gegeven in hemel en op aarde. Ons geloof in Jezus’ bloed staat als een muur tussen ons en de boze in. Op het moment dat je je zonden erkent en Jezus aanneemt als je Redder en Verlosser, begint Jezus je te reinigen van alle zonden.

Delen.

Comments are closed.

X