zaterdag, oktober 31 EN | BR

‘Wie naar Mij luistert en doet wat Ik zeg, is verstandig. Hij lijkt op een man die zijn huis op een rots bouwt. Het kan regenen, er kan een overstroming komen en het kan stormen. Maar het huis blijft staan, want het heeft een goede fundering.’ – Mattheüs 7:24-25

Jezus heeft gezegd dat er veel stormen zullen komen. Die stormen komen op beiden, zowel op de verstandige mensen die hun huis op de rots bouwen, als ook op de domme mensen die hun huis op zand bouwen. Wanneer je je huis op de rots bouwt, heb je te maken met dezelfde stormen als alle andere mensen, maar je huis zal blijven staan. Er zijn huwelijken en gemeenten die zich in grote orkaanstormen bevinden, maar toch blijven staan en er doorheen komen. Met Jezus kom je er doorheen. Helaas zie je aan de andere kant dat veel huwelijken stranden, veel kerken uit elkaar vallen en ophouden te bestaan, en veel mensen God niet meer dienen. Het geheim is niet dat de Here God die orkaan bij je wegneemt, want dat gebeurt niet. Het geheim van de overwinning is het bouwen op Jezus. Als je huwelijk gebouwd is op Jezus, blijft het standhouden. Als de gemeente is gebouwd op Jezus, blijft de gemeente standhouden. Als je geestelijk leven gebouwd is op Jezus, blijft het standhouden. De stormen blijven, de orkanen worden heviger, heftiger en groter, maar de Here Jezus heeft iets binnen in je door de Heilige Geest gedaan, waardoor je boven de stormen en orkanen uit gaat zweven. Met andere woorden: ondanks de orkanen ontvang je vrede, rust en blijdschap.

De stormen zijn om je heen, maar je hebt gebouwd op de Rots, dus je bent standvastig. Je wordt wel bewogen, maar de Rots niet; die Rots is onwankelbaar! Die kan niet door de orkaan weggeslagen worden. Daarom ben je veilig bij Jezus. De Bijbel zegt dat God een schuilplaats is voor allen die bij Hem schuilen. Psalm 91:1 zegt: ‘Wie schuilt bij God, de Allerhoogste, kan rustig slapen, want de Almachtige beschermt hem.’

Delen.

Comments are closed.

X