donderdag, juni 27 EN | BR

Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.’ Romeinen 3:23

Vaak hoor ik: ‘Je spreekt altijd over het bloed van Jezus dat vloeide toen Hij Zichzelf offerde aan het kruis op Golgotha. Waarom leg je daar zo veel nadruk op?’
Lieve lezer, de boze zou graag willen dat we het fundament van het evangelie van Jezus Christus verbergen. Laten we niet vergeten dat God ons alleen kan redden, genezen en bevrijden op grond van één ding, en dat is het bloed van Jezus Christus, Zijn enige Zoon, dat gevloeid heeft op Golgotha.

Waarom is het bloed zo belangrijk? In Hebreeën 9:22 staat: ‘Als er geen bloed vloeit, worden de zonden niet vergeven.’ Omdat God een heilig God is, kon Hij vanwege de zonde geen relatie meer hebben met de mens. Daarom bedacht Hij het reddingsplan, waardoor de mens weer bij God kan komen.

Efeziërs 2:13 zegt: ‘Maar nu u één met Christus bent, is er geen afstand meer tussen Gods volk en u. Doordat Christus zijn leven en zijn bloed voor u heeft gegeven, bent u dichtbij gekomen.’
Wanneer wij geloven dat Jezus Zijn bloed gaf en wij geloven dat Hij is opgestaan uit de dood, dan is de toegang vrij om bij God te komen. Er is absoluut geen andere weg tot de troon van God dan door het bloed van Jezus. Het bloed van Jezus is het enige fundament van onze bevrijding uit de macht van de boze. Wij kunnen dat offer alleen maar dankbaar aannemen. We kunnen het niet door goede daden ontvangen. Het bloed van Jezus maakt de vernietiger krachteloos.

Delen.

Comments are closed.

X