woensdag, juli 15 EN | BR

‘Voor wie gelooft, is alles mogelijk.’ – Marcus 9:23

Degenen die goed begrijpen wat bidden is, zullen ook begrijpen wat bidden doet en geeft.

Wij zijn Gods  kinderen geworden door het offer van Jezus Christus. Sommige christenen weten nog niet wat het betekent één te zijn met de almachtige God. Als een arme vrouw trouwt met een miljonair, dan wordt deze vrouw ook schatrijk. Als een slootje in verbinding komt te staan met een rivier, dan kan deze sloot net zo veel water halen als er in de rivier is. Als mijn lamp verbonden is met een krachtcentrale, dan kan ik net zo veel energie verbruiken als die centrale bevat.

Begrijpt u hoe belangrijk bidden is? Door gebed ben ik in contact met God en door die relatie kan ik net zo veel putten als er in God is. Daarom zegt Jezus in Marcus 9:23: ‘Voor wie gelooft, is alles mogelijk.’

Gebed kan putten uit een oneindig grote bron … de Almachtige. Voor een echte bidder bestaan geen onmogelijkheden, want bij God zijn alle dingen mogelijk (zie Mattheüs 19:26). Sommige dingen zullen we niet ontvangen. Dan is het niet in Zijn volmaakte wil voor ons. Dit zijn echter uitzonderingen. In 1 Johannes 3:21-22 staat: ‘Als ons geweten ons niet aanklaagt, vrienden, kunnen wij vol vertrouwen naar God opkijken. Wij krijgen wat wij van Hem vragen, omdat wij Hem gehoorzamen en doen wat Hij wil.’

God wil dat we alles bezitten wat we nodig hebben. Ook materiële dingen. Hij wil dat we overvloed hebben. Echt oprecht, gelovig gebed betekent dat je de almacht van God in werking stelt. Een oprecht gebed put elke dag uit de overvloedige bron van de Almachtige. Wees niet bang dat u te veel aan God vraagt. Als dat zo was, dan zou Hij niet de Almachtige zijn. Durf je mond te openen om vrijmoedig te vragen. Jakobus 4:2: ‘De enige reden dat u niet hebt wat u wilt, is omdat u God er niet om vraagt.’ Alles wat van God is, is ook van ons!

Delen.

Comments are closed.

X