zondag, mei 31 EN | BR

Mijn zoon, onthoud alles wat ik je leer en bewaar mijn geboden in je hart. – Spreuken 3:1

Alles moet tegenwoordig snel – ook bij kinderen: men wil snel opgroeien. Kinderen nemen al vroeg deel aan het uitgaansleven, het seksleven en aan andere activiteiten van volwassenen. Veel ouders corrigeren hun kinderen steeds minder. Ook zie je dat heel jonge kinderen ’s avonds laat nog op straat lopen. Ze zijn brutaal tegen hun ouders en op school tegen hun onderwijzers. Dit is de bittere vrucht van onze maatschappij. We leven zo, omdat we de Bijbelse principes kwijt zijn.

Laten wij Spreuken 3:1-8 eens lezen: ’Mijn zoon, onthoud alles wat ik je leer en bewaar mijn geboden in je hart. Zij zullen je leven verlengen, goed als ze zijn voor lichaam en geest. Houd liefde en trouw in ere! Draag Gods geboden als een sieraad en prent ze in je hart en geheugen. Dat levert je genegenheid en instemming van God en de mensen op. Vertrouw met heel je hart op de HERE en verwacht het niet van je eigen verstand. Laat God delen in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg bepalen. Ga niet op je eigen oordeel af, maar koester ontzag voor de HERE en ga het verkeerde uit de weg. Dat werkt als een medicijn voor je lichaam en dringt diep in de botten door.’

Men is Gods onderwijs simpelweg vergeten. De Bijbel is niet belangrijk meer. Bidden is niet nodig. Bijbels onderwijs moet maar niet meer worden gegeven op de scholen. Maar God zegt: ’Onthoud alles wat ik je leer en bewaar mijn geboden in je hart.’

Waarom moeten we Gods geboden bewaren?

In vers 2 staat: ’Zij zullen je leven verlengen, goed als ze zijn voor lichaam en geest.’ Vergeet Gods geboden niet – ook niet in moeilijke tijden. Houd die geboden in je hart. ’Houd liefde en trouw in ere!’ (vers 3).

We zien, zelfs onder Gods kinderen, dat men vaak geen liefde heeft onder elkaar. En wat de trouw betreft, het bezoeken van kerk of samenkomst – voor de kinderen de zondagsschool – wordt zo gauw verwaarloosd. Trouw is een vrucht van de Geest. Laat liefde en trouw belangrijke principes zijn in uw leven.

Delen.

Comments are closed.

X