zondag, augustus 9 EN | BR

Ieder die ontkent dat Jezus Christus een mens van vlees en bloed geworden is, heeft de geest van de antichrist, de vijand van Christus, waarvan wij weten dat hij komen zou, maar die nu al in de wereld actief is. – 1 Johannes 4:3

Johannes zegt hier eigenlijk: ‘Luister, jullie hebben wel gehoord dat de antichrist zal komen, maar word wakker: hij is hier al lang bezig door zijn geest!’ De enige reden dat de antichrist zich vandaag nog niet in de wereld heeft geopenbaard, is dat zijn tijd nog niet is gekomen. De Bijbel verzekert ons dat wanneer de antichrist komt en de aan hem gegeven tijd op aarde voorbij is, God met hem zal afrekenen.

In 2 Thessalonicenzen 2:8 staat: ’Dan zal ‘de mens van zeer grote zonde’ in de openbaarheid treden. Maar de Here Jezus zal hem door zijn adem vernietigen en hem, als Hij terugkomt, alleen al door zijn stralende verschijning machteloos maken.’

De Bijbel spreekt over een antichrist, en ‘anti’ betekent: tegen. Hij is dus de tegenstander van Christus. De naam satan betekent ook tegenstander. Hij verheft zich tegen alles wat van God is. Zijn geest is echter al aanwezig.

Zoals de christen vervuld hoort te zijn met de Heilige Geest, zo heb je mensen die de geest van de antichrist hebben! Er is geen middenweg. Deze wereld bestaat namelijk uit goed en kwaad, licht en duisternis. In bovenstaande tekst staat ook dat iedere geest die ontkent dat Jezus een mens van vlees en bloed geworden is, voortkomt uit de antichrist.

Petrus wijst erop en ook Judas, dat er in de laatste dagen mensen zullen komen die met alles spotten. Jezus zegt zelfs dat ze grote wonderen en tekenen zullen doen. Deze spotters, deze valse christussen en valse profeten, zullen de Kerk infiltreren met een ander evangelie. Ze noemen misschien zelfs de naam van Jezus, maar ze hebben de geest van de antichrist. Dit onderscheid zul je pas kunnen maken als je een Geestvervulde christen bent. Als je dus niet misleid wilt worden, kies dan voor honderd procent voor Jezus.

Delen.

Comments are closed.

X