vrijdag, april 23 EN | BR

‘Geen enkele mus valt op de grond zonder dat je hemelse Vader ervan weet. En wat kost nu een mus? Bijna niets … Jij bent voor God veel meer waard dan een zwerm mussen.’ – Mattheüs 10:29,31

Er zijn vandaag erg veel mensen die enorm hard moeten vechten om de problemen in hun leven het hoofd te kunnen bieden. Bij velen lukt dit maar half en bij sommigen helemaal niet. Vandaag haken velen af van het geloof en vallen terug in hun oude leven, omdat ze niet weten hoe ze de negatieve spiraal moeten doorbreken. Het heeft eigenlijk niets te maken met de Here Jezus Zelf, want ze hebben God lief. Wat zij echter opgeven, is het vertrouwen in zichzelf. Ze geloven niet meer dat ze de problemen het hoofd kunnen bieden. Ik weet dit door brieven die de mensen mij schrijven. Als ik hen terugschrijf, dan schrijf ik dat het een illusie is dat het leven met de Here Jezus alleen maar rozengeur en maneschijn is. In Psalm 34:20 staat zelfs: ‘Vele zorgen en problemen kunnen de gelovige treffen.’ Gelukkig staat er verder: ‘Maar de HERE zal altijd voor uitredding zorgen.’

Veel mensen zitten met vragen als: de Here zegt dat Hij mij leven en overvloed geeft, waarom hebben we het nancieel dan zo moeilijk? Anderen denken: Hij is de Here onze Heelmeester, waarom blijf ik toch ziek? Veel mensen zitten met een gebroken hart, een gebroken relatie, met eenzaamheid en depressies.

Persoonlijk ben ik een geloofsoptimist, een ‘alles-is-mogelijk-denker’. Maar ik weet ook dat er velen door moeilijkheden heen gaan, waar het niet alleen ‘hosanna, prijs de Heer’ is. Er zijn momenten van verdriet en pijn, eenzame nachten, gebrek, ellende en ziekte. Het is echter heerlijk te weten dat Jezus niet alleen maar op de ‘bergtop’ met ons is, maar ook in de diepe dalen van ons leven. U vraagt: ‘Wat moet ik dan doen? Hoe kom ik hier uit?’ Lieve lezers, mijn antwoord is: houd vol. Leef elke dag met Jezus! De Here God zal een einde maken aan de boze en al het kwaad, maar tot die tijd zul je met strijd te maken hebben.

Delen.

Comments are closed.

X