vrijdag, september 20 EN | BR

Breng lof en eer aan God: dat is pas een echt offer! – Psalm 50:14

Vandaag neemt de Here God sommigen van u mee terug in de tijd – misschien 1 of 5 jaar, of soms wel 10, 20, 30 jaar. Als mensen in moeilijkheden komen, onder druk komen te staan of in de benauwdheid komen, dan zijn er velen die God een belofte doen. Ze sluiten een verbond met God, maken met Hem een overeenkomst en doen Hem een gelofte. Maar er zijn er velen, zeJakobus 1:6-8gt de Heer, die hun beloften niet zijn nagekomen.

Oude beloftes

Ik weet dat dit tot harten spreekt. God gaat u terugnemen in de tijd. Er zijn er die aan het ziekbed van een geliefde hebben gestaan en toen God een belofte hebben gedaan. Er zijn er die diep in de schulden zaten, en God een belofte hebben gedaan, die ze tot op de dag van vandaag niet hebben vervuld. Er zijn er die een tiende van al hun inkomsten aan God hebben beloofd, maar het tot op de dag van vandaag niet hebben waargemaakt. Misschien hebt u beloofd meer uw Bijbel te lezen, meer tijd te besteden aan het gebed of vaker de samenkomsten te bezoeken.

God wil u vandaag herinneren aan wat u aan Hem hebt beloofd. God heeft van Zijn kant al Zijn beloften waargemaakt. U bent de beloften echter vergeten of hebt ze weggedrukt.

God herinnert u niet alleen aan uw beloften, maar geeft u nog genadetijd om uw belofte waar te maken.

Misschien vraagt u zich af: ‘Here, waar was U toen ik het moeilijk had? Waarom liet U mij alleen?’ Het kan zo zijn dat God wil dat u eerst uw belofte waarmaakt. ’Kom uw beloften na die u aan de Allerhoogste hebt gedaan’, en dan zegt Hij: ‘Roep Mij te hulp in moeilijke tijden, dan zal Ik u redden’ (Psalm 50:15). Beste lezer, als u een belofte aan God hebt gemaakt, dan beloofde u het niet aan een sterfelijk mens, maar aan God, de Schepper van hemel en aarde, die niet kan vergeten!

Kom uw beloften na die u aan de Allerhoogste hebt gedaan. Als u Hem dan aanroept, zal de Here antwoorden: ‘Zie, hier ben Ik.’

Delen.

Comments are closed.

X