donderdag, augustus 13 EN | BR

‘U leert de Joden hoe zij met God en hun medemensen moeten leven. Begrijpt u niet wat Ik zeg?’ – Johannes 3:10

Weet u wat ik zo grappig vind? Dat theologen, zij die beweren zo veel kennis te hebben van de Bijbel, niet kunnen zien en vinden in de Bijbel wat de meest eenvoudige huisvrouw, een wederomgeboren kind van God, wél kan vinden. Jezus heeft gezegd in Mattheüs 11:25: ‘Vader … dank U wel dat U aan kleine kinderen hebt bekendgemaakt wat u voor wijzen en geleerden verborgen hebt gehouden.’ De wijzen denken alles met het verstand te doorzien.

In de Bijbel lezen we over een Bijbelgeleerde, Nikodemus genaamd. Hij was een Farizeeër, een theoloog, maar voor de geestelijke dingen was hij totaal blind. Toch was hij iemand die God liefhad en midden in de nacht kwam hij bij Jezus. Dat zal wel te maken hebben gehad met het feit dat hij niet gezien wilde worden. Hij wilde echter zo graag antwoord hebben op zijn vragen. Als Jezus hem dan zegt dat de mens opnieuw geboren moet worden, heeft hij zijn antwoord direct klaar: ‘Nee, dat kan helemaal niet.’ Zo praten veel theologen vandaag als je met hen praat over wonderen. ‘Dat is onmogelijk.’ Wat Jezus echter zegt, is een ‘must’. Ondanks al zijn kennis was Nikodemus blind, en daarom zegt de Here Jezus: ‘Luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het Koninkrijk van God niet ontdekken’ (Johannes 3:3). Er zijn er zo velen vandaag die de kerk bezoeken en ze bedoelen het goed. Ze heb- ben God lief met hun hele hart, maar ze zijn niet wederomgeboren. Ze kunnen het niet zien en niet begrijpen. De grote theoloog, de apostel Paulus, moest alles wat hij geleerd had als ‘vuilnis’ weggooien. Hij zegt in 1 Korinthiërs 2:14: ‘De natuurlijke mens heeft geen oog voor wat de Geest van God doet. Voor hem is dat allemaal onzin. Hij begrijpt er niets van, omdat het alleen geestelijk te doorzien is.’ Begrijpt u het?

Delen.

Comments are closed.

X