woensdag, maart 3 EN | BR

‘Juist toen ik dacht dat ik het niet meer aankon, ervoer ik de kracht van uw goedheid en liefde, HERE. Terwijl allerlei gedachten in mij omgingen, waren het juist uw troostwoorden die mij opbeurden.’ Psalm 94:18-19

Spanningen als gevolg van dagelijkse werkdruk kunnen onze werk- zaamheden beïnvloeden. U bent bijvoorbeeld een werkende moeder die, naast haar werk, ook nog eens het huishouden moet doen. Dan is het niet zo vreemd als u soms wat sneller ongeduldig bent door ver- moeidheid.

Die spanning kan er ook voor zorgen dat we geestelijk achteruitgaan. We merken dat we niet meer de vrolijke, vriendelijke persoon zijn van vroeger. Voordat het helemaal fout gaat, moeten we pas op de plaats maken.

‘Juist toen ik dacht dat ik het niet meer aankon, ervoer ik de kracht van uw goedheid en liefde, HERE. Terwijl allerlei gedachten in mij om- gingen, waren het juist uw troostwoorden die mij opbeurden’, schrijft de psalmist.

Gods troostwoorden kunnen ook uw onrustige, gespannen geest weer tot rust brengen.
Lees op zulke momenten deze beloften van God en vertrouw erop. U zult merken dat uw spanningen verdwijnen, niet omdat de omstandig- heden verdwenen zijn, maar omdat u ontdekt hebt dat God uw Trooster is. Hij is uw Vader in de hemel die voor u zorgt en die weet wat u nodig hebt, omdat u het Hem vraagt. U kunt met al uw gepieker ook geen uur aan uw leven toevoegen.

Breng uw zorgen bij God en u zult merken dat Hij u zal troosten!
1 Petrus 5:7 zegt: ‘Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u.’
Als ik denk dat ik het niet meer aankan, ervaar ik de kracht van Uw goedheid en liefde!

Delen.

Comments are closed.

X