woensdag, maart 3 EN | BR

‘Heb medelijden met ons en doe iets als U kunt. Als U kunt? vroeg Jezus. Voor wie gelooft, is alles mogelijk.’ – Marcus 9:22-23

Van jongs af aan was een zoon van de vader uit Marcus 9 stom geweest. Hij kon niet praten, maar er mankeerde niets aan zijn spraakvermogen. De Bijbel zegt dat er een boze geest in hem zat. De vader zei ook dat deze geest de jongen al vaak had willen vermoorden, door hem in het vuur of water te gooien. Deze vader hield van zijn zoon en ging naar Jezus toe voor genezing en vroeg Hem: ‘Heb medelijden met ons en doe iets als U kunt.’ Dan zegt de Here Jezus tegen hem: ‘Als U kunt? Voor wie gelooft, is alles mogelijk.’

De Here Jezus bedoelde hiermee: ‘U vraagt Mij of Ik iets kan doen? Natuurlijk kan Ik dat, maar het gaat erom of u kunt geloven dat Ik de jongen kan genezen.’
Als het gaat om de reinigende, reddende en genezende kracht van Jezus Christus, bestaat er geen woordje ‘als’, zoals die vader hier gebruikt. Jezus kan altijd zondaren redden en Hij kan altijd mensen genezen. Jezus is niet alleen de Zoon van God; Hij is God. Hij is de Schepper van hemel en aarde. Hij heeft de miljarden sterren en sterrenstelsels geschapen en kent ze alle bij naam. Hij weet hoeveel haren u op uw hoofd hebt. Wat weet God nu niet?! God spreekt en het is daar. God beveelt en het staat er. En vandaag zegt Hij tegen u en mij: ‘Als u kunt geloven, zijn alle dingen mogelijk.’ Prijs de Heer! Wij hebben een geweldige God. God kan alles en wil alles doen voor wie gelooft.

‘Als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en beloont wie Hem zoeken’ (Hebreeën 11:6). God is niet het probleem wanneer wij niet ontvangen. De mens is het probleem. God beloont geen ongeloof. God beloont geloof. Jezus kwam naar deze aarde en Hij gaf Zijn leven als losprijs. Hij gaf Zijn leven voor een ieder die in Hem wil geloven en Hem wil aannemen.

Delen.

Comments are closed.

X