dinsdag, april 20 EN | BR

‘Werp uw zonden van u af en zorg dat u een nieuw hart en een nieuwe geest krijgt. Want waarom zou u moeten sterven, Israël? Het doet Mij geen plezier u te zien sterven, zegt de Oppermachtige HERE. Bekeer u liever en leef!’ Ezechiël 18:31-32

De meest dodelijke ziekte vandaag is de zonde. Zonde heeft door alle eeuwen heen meer mensenlevens vernietigd dan welke andere ziekte ook. Zonde is heel erg besmettelijk. Zonde begint heel klein, maar vernietigt uiteindelijk het hele leven.Vanaf het begin heeft de Here God gewaarschuwd dat iedereen die deelneemt aan de zonde, uiteindelijk zal worden vernietigd.

God zegt echter in Zijn Woord dat Hij er geen behagen in heeft dat de mens verloren gaat. Maar als je deelneemt aan de zonde en je vernietigt die zonde niet in je leven, dan zal de zonde uiteindelijk jou vernietigen. Zonde heeft effect op de geest, de ziel en het lichaam van de mens. Zonde is van de boze. Zonde is doorgedrongen tot het hele menselijke ras, door de ongehoorzaamheid van Adam en Eva. Gods Woord zegt dat alle mensen hebben gezondigd en daardoor Gods nabijheid missen (Romeinen 3:23). Zonde brengt veel ziekten met zich mee. Zonde verbreekt de bescherming van God om je heen. Als u een kind van God bent geworden, dan beschermt God u. Als we echter uit twee bekers drinken – uit de beker van God en uit de beker van de boze – dan verbreekt God de bescherming en worden we een prooi van de boze. Zonde opent dus vaak de deur voor ziekte. En als een mens ziek is, wil hij genezen worden. Maar dan zal eerst de oorzaak van zijn ziekte weggenomen moeten worden en moet hij de zonde uit zijn leven wegdoen.

Dat is wat de tekst uit Ezechiël hier zegt. We moeten onze zonden van ons afwerpen. Zeg tegen God: ‘Ja Heer, ik zal met de zonde afrekenen.’ Ontvang dan het wonder van God, want God wil een wonder voor u doen. Als het mogelijk is, kniel neer, belijd Hem uw zonden en roep Hem aan. Hij is genadig en zal uw zonden vergeven.

Delen.

Comments are closed.

X