dinsdag, februari 25 EN | BR

Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door Hem aangenomen als kinderen. En doordat zijn Geest in ons woont, roepen wij: Abba! Vader! – Romeinen 8:15

Een van de belangrijkste dingen in het leven van een kind is te weten dat hij door zijn ouders wordt beschermd, verzorgd en geliefd. Hij is totaal afhankelijk van hen. In het geestelijke is het ook zo. Als kinderen van God zijn wij totaal afhankelijk van onze Vader in de hemel.

Afhankelijkheid betekent:

* Dat je hulp en steun nodig hebt;
* Dat je aan iemand anders ondergeschikt bent;
* Dat je leven door iemand anders bepaald wordt.

Met andere woorden: je bent niet in staat te leven en te functioneren zonder iemand anders.

Een kind van God weet dat hij of zij ook niet kan leven en functioneren zonder Jezus Christus. In onze maatschappij ligt het anders. Je moet vooral een doe-het-zelver zijn. ‘Ik doe het op mijn manier.’ ‘Ik doe het zoals ik het wil.’ De christen weet echter dat het onmogelijk is om uit je moeilijke levensomstandigheden te komen zonder de kracht van Jezus en de hulp van de Heilige Geest.

Op een gegeven moment waren de discipelen aan het ruziën over de vraag wie de belangrijkste zou zijn. Er staat: ’Jezus riep een kind bij Zich en zette het midden in de kring. Als u niet verandert en net zo wordt als de kinderen, zei Hij, zult u nooit in het Koninkrijk van de hemelen komen. Wie zichzelf zo eenvoudig en klein vindt als dit kind, is de grootste in het Koninkrijk van de hemelen’ (Mattheüs 18:2-4). Met andere woorden: ’Vergeet wie de grootste, de beste, de belangrijkste is. Als jullie niet anders gaan denken, kom je er niet eens.’

Je hebt Jezus nodig

Wat bedoelt Hij met: ’Net zo worden als de kinderen’? Hij wilde hen laten zien dat ze zonder Hem nét zo hulpeloos en krachteloos waren als dat kind. Je kunt het niet zelf. Leer nu deze les: je hebt Jezus nodig!

Delen.

Comments are closed.

X