zondag, juli 21 EN | BR

‘U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.’ – Romeinen 12:2b

Here, wilt U mij ook vandaag bepalen bij Uw wil, opdat ik Uw grote naam zal eren met heel mijn wezen. Wijs mij maar op de dingen die nog niet in volkomen harmonie zijn met hetgeen U van mij vraagt. Ik wil zo graag dat U ook van mij zult kunnen zeggen, wat u van Jezus zei: ‘Dit is Mijn geliefde kind in wie Ik Mij verheug.’

Delen.

Comments are closed.

X