zondag, juli 21 EN | BR

‘Toen ik naar de HERE riep, heeft Hij naar mij geluisterd. Hij verloste mij uit alle ellende. De Engel van de HERE staat hen die ontzag voor Hem hebben, altijd bij en verlost hen.’ – Psalm 34:7b-8

Wat heerlijk, Vader, dat ik ook vandaag alle vrees mag buitensluiten. U hebt gezegd dat geen kwaad mij zal overko- men, als ik bij U schuil. Uw engelen zijn rondom allen die U vrezen, ook rondom mij. Ja, ze zullen me bewaren en mij op handen dragen. Ik voel me veilig, Here. Uw beloften zijn allen waar.

Delen.

Comments are closed.

X