zondag, mei 26 EN | BR

‘Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen. Dat zij de HERE loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen.’ – Psalm 107:20-21 (NBG)

Ik bid U, Here Jezus, voor de zieken die ik ken en van wie de doktoren zeggen dat ze ongeneeslijk zijn. Ik bid dat U hun lichaam zal aanraken, zoals U deed toen U nog hier op aarde was. Ook ik, Here, heb van tijd tot tijd Uw Goddelijke aanraking nodig. Genees mij, Here, naar Uw Woord, dat de waarheid is.

Delen.

Comments are closed.

X