maandag, april 19 EN | BR

‘Geen enkele mus valt op de grond zonder dat je hemelse Vader ervan weet. En wat kost nu een mus? Bijna
niets. Zelfs de haren op je hoofd zijn allemaal geteld.’ – Mattheüs 10:29-30

Ik dank U, hemelse Vader, dat U mij kent en doorgrondt. U zegt zelfs in Uw Woord dat de haren op mijn hoofd zijn geteld. Het is haast niet te geloven, maar ik weet dat U almachtig bent en alles weet. Ik mag vandaag ook weer op Uw goedheid rekenen, want U houdt van mij. Ik dank U met een onuitsprekelijke dank.

Delen.

Comments are closed.

X