maandag, april 19 EN | BR

‘Dit is een nieuwe opdracht die Ik jullie geef: heb elkaar lief. Heb voor elkaar net zoveel liefde als Ik voor jullie heb. Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ – Johannes 13:34-35

Here Jezus, U hebt gezegd dat de mensen zullen zien dat we echte kinderen van U zijn, als we liefde onder elkaar hebben. Leer mij mijn broeders en zusters onvoorwaardelijk lief te hebben. Leer mij niet op hun fouten te zien, want we komen allen nog tekort, maar U ziet ons in U als volmaakt.

Delen.

Comments are closed.

X