zondag, augustus 9 EN | BR

Heilig, heilig, heilig is de HERE van de hemelse legers, de hele aarde is met zijn glorie gevuld. – Jesaja 6:3

Here, de aarde is vol van Uw heerlijkheid. Open toch de ogen van al Uw schepselen, zodat ze het zien en U zullen loven en prijzen. U spreekt tot een ieder door de prachtige natuur vol kleuren en geuren, door de sterren, door het bruisen van de zee, ja, zelfs door de lichtflitsen en donder, opdat ze U zullen zien in al Uw macht en schoonheid!

Delen.

Comments are closed.

X