dinsdag, februari 25 EN | BR

Er wacht het volk van God dus nog altijd een zuivere, volkomen rust. Wie door geloof die rust ervaart, rust uit van zijn eigen werk, net als God. -Hebreeën 4:9-10

Geef mij, Vader, dat ik ook vandaag een voorbeeld mag zijn van een blije en vriendelijke christen, die rust en vrede uitstraalt. Ik wil graag dat verwarde, onzekere en moedeloze mensen zich aan mij kunnen optrekken en dat ik hen tot positieve inspiratie mag zijn.

Delen.

Comments are closed.

X