maandag, april 19 EN | BR

‘Wees blij in de Here. Ik zeg het nog eens: verheug u in Hem! Laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn. De Here is dicht bij u.’ – Filippenzen 4:4-5

Here, ik wil mij in U verheugen. Ik wil dat de blijdschap die ik in U heb ontvangen, gezien zal worden in mijn leven. Uw Woord wil ik met blijdschap lezen en ik wil met vreugde in het gebed Uw aangezicht zoeken. Ik eer, loof en prijs Uw grote en heerlijke naam!

Delen.

Comments are closed.

X