dinsdag, februari 25 EN | BR

Spreek veel met elkaar over de Here en zing psalmen, lofliederen en geestelijke liederen. Zing met heel uw hart voor de Here. Dank God, onze Vader, altijd voor alles in de naam van onze Here Jezus Christus. – Efezi&eyml;rs 5:19-20

Halleluja, Vader, ik loof U allereerst, omdat U, grote God, mijn Vader wilt zijn die ook vandaag voor mij zorgt. Ik heb veel reden om U te loven en te danken. Ik mag hier op aarde leven met U en heb een heerlijk vooruitzicht om straks eeuwig bij U te zijn.

Delen.

Comments are closed.

X