Browsing: Gebed

dagelijks gebed
Johannes 3:16

Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig…

dagelijkse bemoediging
De Heilige Geest helpt ons bidden

De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Geest onze belangen met ver-zuchtingen waarvoor geen woorden…

dagelijks gebed
Johannes 7:18

Wie zijn eigen ideeën verkondigt, zoekt zijn eigen eer. Maar wie de eer zoekt van degene die hem gestuurd heeft, heeft geen verkeerde bedoelingen. – Johannes…

dagelijkse bemoediging
Bevrijd mij

Als u door de Zoon van God wordt bevrijd, zult u werkelijk vrij zijn. – Johannes 8:36 De boze kan bijna alles gebruiken om ons gevangen…

dagelijkse bemoediging
Romeinen 13:1

Iedereen moet zich aan het gezag onderwerpen, want er is geen autoriteit die niet door God is ingesteld. Alle gezag komt van God.’– Romeinen 13:1 Vandaag wil…

Jefta

‘Toen kwam de Geest van de HERE over Jefta.’ – Richteren 11:29 Toen Israël weer eens door zonde in nood was gekomen, begon men God aan…

dagelijks gebed
Mattheüs 18:5-6

Wie zo’n kind met open armen ontvangt, uit liefde voor Mij, ontvangt Mij. Maar als iemand een van deze eenvoudigen die in Mij geloven, op het…

dagelijkse bemoediging
Een andere kijk op de dood

‘Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop tot het einde gelopen, het geloof behouden. In de hemel wacht mij een krans, die de Here mij…

dagelijks gebed
3 Johannes 1:11

Volg niet het kwade na maar het goede, mijn vriend. Wie goed doet, komt uit God voort, maar wie kwaad doet, kent God niet. – 3…

dagelijkse bemoediging
Slecht gezelschap

Wie met verstandige mensen omgaat, wordt verstandig. Wie met slechte mensen omgaat, vergaat het slecht. – Spreuken 13:20 Een jongeman over wie de rechter de doodstraf…