Browsing: Gebed

dagelijks gebed
2 Timotheüs 2:12

‘Als wij standhouden, zullen we eens met Hem regeren. Maar als wij het opgeven en ons tegen Christus keren, zal Hij Zich tegen ons keren.’ –…

dagelijkse bemoediging
Rechte voren trekken

Doe je best, wees een goede werker voor God die zich niet hoeft te schamen. Geef Gods boodschap onvervalst door.’ – 2 Timotheüs 2:15 Wanneer ik…

dagelijks gebed
Filippenzen 4:7

‘Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en…

dagelijks gebed
Efeziërs 6:11

‘Bewapen u met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen.’ – Efeziërs 6:11 Dank…

dagelijkse bemoediging
Twee wegen

‘Wie God verlaat, zal de gevolgen in zijn leven merken, maar een goed mens is tevreden.’ – Spreuken 14:14 Het gaat hier over twee verschillende mensen…

dagelijks gebed - afbeelding 23
Efeziërs 1:13

‘Toen u in Christus ging geloven, gaf God u de Heilige Geest, die Hij had beloofd als een bewijs dat u van Christus bent.’ – Efeziërs…

dagelijkse bemoediging
De Middelaar

‘U bent niet oog in oog komen te staan met iets ontzettends – met laaiend vuur, diepe duisternis en gierende wind … U bent naar Jezus…

dagelijks gebed - afbeelding 22
Efeziërs 4:14-15

‘Wij laten ons dan niet meer door van alles beïnvloeden. Ook niet door de verkeerde leer van slimme mensen die ons op een dwaalspoor willen brengen.…

dagelijkse bemoediging
Bewogen over andermans ziel

‘Christus weet dat ik de waarheid spreek en de Heilige Geest bevestigt het in mijn geweten: er is iets dat mij veel verdriet doet en mij…

1 66 67 68 69 70 74