Browsing: Gebed

dagelijks gebed
1 Johannes 4:18

In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent…

dagelijks gebed
Openbaring 5:8

Toen Hij dat deed, vielen de vier levende wezens en de vierentwintig ouderlingen voor Hem neer. Zij hadden allemaal een harp en een gouden schaal vol…

dagelijkse bemoediging
Terug naar de wortel

Let erop dat niemand van u de genade van God aan zich voorbij laat gaan. Er mag geen verbittering onder u komen, want als dat gebeurt,…

dagelijks gebed
Spreuken 14:31

Wie een arme onderdrukt, raakt ook zijn Schepper. Wie echter hulpbehoevenden steunt, eert Hem. – Spreuken 14:31 Ik bid U voor de arme mensen, Here. Zij…

dagelijkse bemoediging
Tegenslagen verwerken

Eén ding weten wij: voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil. – Romeinen 8:28 Toen in 1958 de grote T.L. Osborn campagne…

dagelijks gebed
Psalm 139:1-2

HERE, U ziet alles van mij, U kent mij helemaal zoals ik ben. U weet het als ik zit en als ik weer opsta, vanuit de…

dagelijkse bemoediging
Slechts een vreemdeling

Want als twee of drie mensen bij elkaar zijn omdat zij bij Mij horen, ben Ik bij hen. – Mattheüs 18:20 Wat is het heerlijk om…

dagelijks gebed
Psalm 139:5-6

U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij. Uw hand rust op mij. Het is voor mij onmogelijk dat te begrijpen. Het is zo…

dagelijkse bemoediging
David en Mefiboseth

Nu hebben onze Here en zijn Christus de heerschappij over de hele wereld. – Openbaring 11:15 Toen Mefiboseth (de zoon van Jonathan en kleinzoon van Saul)…

dagelijks gebed
Hebreeën 13:4

Laat iedereen het huwelijk in ere houden. Man en vrouw moeten elkaar trouw blijven. Wie overspel pleegt, zal door God gestraft worden. – Hebreeën 13:4 Vader,…

1 3 4 5 6 7 71