Browsing: Gebed

dagelijks gebed
Psalm 9:2-3

HERE, ik prijs U met mijn hele hart. Ik vertel iedereen over de geweldige dingen die U doet. Ik loop over van blijdschap en vreugde dankzij…

dagelijkse bemoediging
Een opbouwend medicijn

Ik laat u nooit in de steek, Ik zal altijd bij u blijven. – Jozua 1:5 Vandaag heb ik een medicijn voor Gods dienstknechten en al…

dagelijks gebed
Romeinen 4:20-21

Hij (Abraham) hield zich vast aan de belofte van God. Zijn vertrouwen bleef sterk en hij gaf God alle eer. Hij was er absoluut van overtuigd…

dagelijkse bemoediging
Heilig water

Maar wie van het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat water zal in hem als een fontein worden, waaruit eeuwig…

dagelijks gebed
Spreuken 3:5-6

Vertrouw met heel je hart op de HERE en verwacht het niet van je eigen verstand. Laat God delen in alles wat je doet, dan kan…

dagelijkse bemoediging
De boze op zwerftocht

Op een dag, toen de engelen zoals gewoonlijk voor de HERE verschenen, kwam ook Satan, Gods tegenstander, met hen mee. Waar komt u vandaan? vroeg de…

dagelijks gebed
Jesaja 30:21

Als u Gods paden verlaat en afdwaalt, zult u een stem achter u horen zeggen: ‘Nee, dit is de weg, hier moet u lopen.’ – Jesaja…

dagelijkse bemoediging
Waarom de Bijbel de waarheid is

Want het woord van God is levend en vol van kracht. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard, het dringt zo diep door dat het alles…

dagelijkse bemoediging
Gebruik hetgeen u hebt

Hij (Jezus) die in u woont, is machtiger dan hij (de boze) die de wereld beheerst. – 1 Johannes 4:4 David was een herdersjongen die gewend…

1 2 3 4 5 6 71