Browsing: Gebed

dagelijks gebed
Efeziërs 5:19-20

Spreek veel met elkaar over de Here en zing psalmen, lofliederen en geestelijke liederen. Zing met heel uw hart voor de Here. Dank God, onze Vader,…

dagelijkse bemoediging
Verwonde thuiskomers

HERE, help ons! Gelovigen zijn er niet meer te vinden. Het begrip trouw zegt de mensen niets meer. – Psalm 12:2 In deze psalm kijkt David…

dagelijks gebed
2 Korinthiërs 12:10

Daarom kan ik zelfs blij zijn over zwakheden, beledigingen, noodsituaties, vervolgingen en moeilijkheden, die ik ter wille van Christus moet verdragen. Want als ik zwak ben,…

dagelijkse bemoediging
Het is tijd om te huilen

Wij moeten het geduld van de Here niet op de proef stellen … want daarom stierven zij aan slangenbeten. En mopper niet tegen God … want…

Jeremia 17:9-10

Het hart is het meest bedrieglijke ding dat bestaat. Het is door en door slecht. Niemand kan ooit precies weten hoe slecht het is! Behalve Ik,…

dagelijkse bemoediging
Het geheim van Simson

De Geest van de HERE leidde hem. – Richteren 13:24 Er zijn mensen die Simson afschilderen als een soort bodybuilder, een grote, stoere, brede kerel. De…

Mattheüs 6:6

Als u bidt, ga dan uw kamer in, doe de deur achter u dicht en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader, die…

dagelijkse bemoediging
Berouw en genade

“De tolontvanger stond helemaal achterin de tempel. Hij durfde niet eens omhoog te kijken, terwijl hij aan het bidden was. Hij sloeg zich van berouw en…

dagelijks gebed
Mattheüs 5:41-42

“Als iemand u dwingt om één kilometer met hem mee te lopen, ga dan twee kilometer met hem mee. Als iemand u iets vraagt, geef het…

1 2 3 4 5 72