Browsing: Gebed

dagelijkse bemoediging
Zit Jezus op de troon?

‘Zijn verschijning zal op de juiste tijd komen door de goede en enige Heerser, de Koning der koningen en de Heer der heren.’ – 1 Timotheüs…

dagelijks gebed
Jesaja 45:2,3

‘Ik zal voor u uitgaan en de bergen vlak maken, koperen stadspoorten met ijzeren grendels zal Ik voor u openbreken. En Ik zal u verborgen schatten…

Eindelijk genezen

‘Het bloeden hield onmiddellijk op en zij merkte dat ze genezen was. Ze verloor geen bloed meer.’ – Marcus 5:29 Deze vrouw was letterlijk 12 jaar…

dagelijks gebed
Jakobus 1:5

‘Als u wilt weten wat God van u verwacht, vraag het Hem en Hij zal het u graag vertellen. Want Hij staat altijd klaar om ieder…

dagelijkse bemoediging
De vrijwillige liefde van God

‘Dan zal Ik u genezen van uw afgoderij en ontrouw. Ik zal u liefhebben, uit eigen vrije wil, want mijn toorn zal voorgoed bedaren.’ – Hosea…

dagelijks gebed
Spreuken 14:31

‘Wie een arme onderdrukt, raakt ook zijn Schepper. Wie echter hulpbehoevenden steunt, eert Hem.’ – Spreuken 14:31 Vader, ik bid voor alle kinderen van deze wereld,…

dagelijkse bemoediging
De Geest geeft leven

‘Het is de Geest die leven geeft, het lichamelijke op zichzelf heeftgeen nut. Alles wat Ik u gezegd heb, is Geest en leven.’  – Johannes 6:63…

dagelijks gebed
Spreuken 15:4, 18:21

‘Gezonde woorden zijn als een boom van leven, verkeerde woorden richten echter schade aan … Op de tong liggen zowel dood als leven: wie aan een…

dagelijkse bemoediging
Genezing van beschadigde emoties

‘Deze hogepriester begrijpt onze zwakheden, omdat Hij dezelfde verleidingen heeft gekend als wij, maar Hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven, Hij heeft nooit gezondigd.’ – Hebreeën…

dagelijks gebed
Mattheüs 20:28

‘Jullie moeten net zo zijn als Ik, de Mensenzoon, want Ik ben niet geko- men om Mij te laten dienen. Ik ben gekomen om te dienen.’ –…

1 2 3 4 5 69