Browsing: Gebed

dagelijks gebed
Mattheüs 4:4

In de Boeken staat dat eten niet het belangrijkste is, maar dat de mens ook leeft van ieder woord dat God spreekt. – Mattheüs 4:4 Geef…

dagelijkse bemoediging
Hoe u macht over de boze kunt krijgen

Ik heb jullie macht gegeven over al de krachten van de vijand. Jullie zullen slangen en schorpioenen vertrappen. Niets, werkelijk niets, zal jullie kwaad doen. -…

dagelijks gebed
Psalm 119:9-10

Hoe kan een jonge man zuiver leven? Als hij zich laat leiden door uw woord. Met mijn hele hart wil ik U volgen. Helpt U mij…

dagelijkse bemoediging
Jezus heeft de boze overwonnen

Hij is, volgens Gods plan, in handen van ongelovige mensen gevallen. U hebt Hem door Romeinse soldaten aan een kruis laten slaan. – Handelingen 2:23 Deze…

dagelijks gebed
Mattheüs 24:14

Het goede nieuws over het Koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen. En dan zal het einde komen.…

dagelijkse bemoediging
Bewaakt u uw voordeur?

Zij verkeren in grote moeilijkheden, antwoordden mijn bezoekers. De stadsmuur van Jeruzalem ligt nog steeds in puin en de poorten zijn in vlammen opgegaan. – Nehemia…

dagelijks gebed
Jesaja 42:10

Zing een nieuw lied voor de HERE, zing zijn lof, allen die in de verste uithoeken van de aarde leven! Zing, o zee! Zing, allen die…

dagelijkse bemoediging
De genezing van Bartimeüs

En Jezus zei: Goed. Nu kunt u weer zien. Door uw geloof bent u genezen. – Lucas 18:42 Bartimeüs zat aan de kant van de weg…

dagelijks gebed
Efeziërs 1:3

Aan God, de Vader van onze Here Jezus Christus, komt alle dank en eer toe. Hij heeft ons, nu wij één zijn met Jezus Christus, alle…

dagelijkse bemoediging
Op reis naar de eeuwigheid

Wij zijn echter, al wonen wij hier op aarde, burgers van een stad in de hemel en van daar verwachten wij ook onze Verlosser, de Here…

1 2 3 4 5 65