Browsing: Gebed

Het hoofddoel van de kerk

‘Trek de wereld in, zei Hij tegen hen, en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over Mij.’ – Marcus 16:15 We kunnen een voorstander…

dagelijks gebed
Psalm 18:30

‘Samen met U durf ik een leger tegemoet te treden. Ja, met mijn God kan ik over muren springen.’ – Psalm 18:30 Ik voel me vandaag…

dagelijkse bemoediging
De gedachtewereld van de mens

‘Richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is.’…

Dagelijks Gebed
Psalm 91:1-2

‘Wie schuilt bij God, de Allerhoogste, kan rustig slapen, want de Almachtige beschermt hem. Ik getuig daarvan en zeg tegen de HERE: U bent mijn toevlucht,…

dagelijkse bemoediging
Waarom gebedsdiensten zo belangrijk zijn

‘Voortdurend baden zij eensgezind met elkaar.’ – Handelingen 1:14 Wat absoluut niet ontbrak in de onderlinge bijeenkomsten van de eerste Kerk was gebed, voorbede en lofprijs.…

dagelijks gebed
Mattheüs 28:18 (NBG)

‘En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.’ – Mattheüs 28:18 (NBG) Almachtige…

dagelijks gebed
Efeziërs 3:20

‘God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of besef- fen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt.’ – Efeziërs 3:20…

dagelijks gebed
Efeziërs 6:15

‘Trek de schoenen aan van de bereidheid om het goede nieuws van de vrede met God bekend te maken.’ – Efeziërs 6:15 Help, Here, allen die…

dagelijkse bemoediging
Jezus laat ons zien wie God is

‘Niemand heeft ooit God gezien, maar zijn enige Zoon, die één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is.’ – Johannes 1:18 Over de…

1 2 3 4 73