maandag, april 19 EN | BR

Browsing: Bemoediging

Dagelijkse bemoediging met God. Je geloof zal versterkt worden wanneer je elke dag omgang met God hebt door de dagelijkse bemoediging en geloofsbelevenissen

dagelijkse bemoediging
Leer de tactieken van de boze

‘Anders zou Satan wel eens voordeel op ons kunnen behalen, wij kennen zijn streken maar al te goed.’ – 2 Korinthiërs 2:11 Er is onder de christenen…

dagelijkse bemoediging
Verwond en bitter

‘Let erop dat niemand van u de genade van God aan zich voorbij laat gaan. Er mag geen verbittering onder u komen, want als dat gebeurt, zullen…

dagelijkse bemoediging
Ikabod

‘Ik noem het kind Ikabod, want Israëls eer is verdwenen.’ – 1 Samuël 4:21 We lezen in 1 Samuël 4 over Israël dat in gevecht was…

dagelijkse bemoediging
De last van de boze is verbroken

‘Here, als wij uw naam gebruiken, doen zelfs de boze geesten wat wij zeggen!’ – Lucas 10:17 Er zijn ontzettend veel mensen die met het kwade…

dagelijkse bemoediging
Zit Jezus op de troon?

‘Zijn verschijning zal op de juiste tijd komen door de goede en enige Heerser, de Koning der koningen en de Heer der heren.’ – 1 Timotheüs…

Eindelijk genezen

‘Het bloeden hield onmiddellijk op en zij merkte dat ze genezen was. Ze verloor geen bloed meer.’ – Marcus 5:29 Deze vrouw was letterlijk 12 jaar…

dagelijkse bemoediging
De vrijwillige liefde van God

‘Dan zal Ik u genezen van uw afgoderij en ontrouw. Ik zal u liefhebben, uit eigen vrije wil, want mijn toorn zal voorgoed bedaren.’ – Hosea…

dagelijkse bemoediging
De Geest geeft leven

‘Het is de Geest die leven geeft, het lichamelijke op zichzelf heeftgeen nut. Alles wat Ik u gezegd heb, is Geest en leven.’  – Johannes 6:63…

dagelijkse bemoediging
Genezing van beschadigde emoties

‘Deze hogepriester begrijpt onze zwakheden, omdat Hij dezelfde verleidingen heeft gekend als wij, maar Hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven, Hij heeft nooit gezondigd.’ – Hebreeën…

dagelijkse bemoediging
De nieuwe levensttijl

‘Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.’ – 2…

1 5 6 7 8 9 36
X