woensdag, maart 3 EN | BR

Browsing: Bemoediging

Dagelijkse bemoediging met God. Je geloof zal versterkt worden wanneer je elke dag omgang met God hebt door de dagelijkse bemoediging en geloofsbelevenissen

dagelijkse bemoediging
Zoals een mens denkt, is hij

‘Ik, de HERE, ben niet veranderd.’ – Maleachi 3:6 Het is belangrijk te weten dat God niet aan plaats of tijd gebonden is. Hij is bij…

dagelijkse bemoediging
Hoe delen wij ons leven in?

‘Als de Here het wil, zullen wij leven en dit of dat doen.’ – Jakobus 4:15 Er zijn in deze 21ste eeuw voor ons mensen in…

dagelijkse bemoediging
Het geneesmiddel

‘Als iemand God de rug heeft toegekeerd, kan hij niet weer van voren af aan beginnen. Hij heeft het goede nieuws gehoord en iets van het…

dagelijkse bemoediging
De opstanding van Israël

‘Toen gaf Hij mij opdracht de wind te roepen en te zeggen: De Oppermachtige HERE zegt: kom vanuit de vier windstreken, geest, en laat uw adem…

dagelijkse bemoediging
Ramp of oordeel

‘De mensen zullen het besterven van angst, omdat ze denken dat de wereld vergaat. Want de machten van het heelal zullen door elkaar worden geschud.’ Lucas…

dagelijkse bemoediging
Twee soorten mensen

‘Zijn leerlingen kwamen bij Jezus zitten en vroegen wat Hij bedoelde met de gelijkenis over het onkruid tussen het graan. Luister, zei Hij. Ik, de Mensenzoon,…

dagelijkse bemoediging
Volkomen overgave

‘Benhadad stuurde de volgende boodschap: Uw zilver en goud zijn van mij, evenals uw vrouwen en uw beste kinderen! Goed, mijn heer, antwoordde koning Achab bang,…

dagelijkse bemoediging
Afrekenen met de zonde

‘Werp uw zonden van u af en zorg dat u een nieuw hart en een nieuwe geest krijgt. Want waarom zou u moeten sterven, Israël? Het…

dagelijkse bemoediging
God huilt

‘Jeruzalem was nu niet ver meer. Zodra Jezus de stad zag liggen, begon Hij te huilen.’ Lucas 19:41 Een huilende God is in de ogen van…

1 3 4 5 6 7 34
X