vrijdag, september 20 EN | BR

Browsing: Bemoediging

Dagelijkse bemoediging met God. Je geloof zal versterkt worden wanneer je elke dag omgang met God hebt door de dagelijkse bemoediging en geloofsbelevenissen

dagelijkse bemoediging
Een krijgslist

Zo zullen wij hen achter ons aan laten komen … Wanneer het eenmaal zover is, moeten jullie uit de hinderlaag komen en de stad binnentrekken, want…

dagelijkse bemoediging
Naar de veilige haven

Als de bemanning niet aan boord blijft, zal niemand dit overleven. Daarop kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem wegdrijven. – Handelingen…

dagelijkse bemoediging
Waarvoor ben ik geboren?

Bent U dan toch een koning? vroeg Pilatus. U gebruikt zelf het woord koning, was Jezus’ antwoord. Ik ben geboren en in de wereld gekomen om…

De fatale beslissingen van Lot

Toen liet de HERE vuur en brandend zwavel op Sodom en Gomorra regenen en vernietigde de steden op de vlakte, samen met alle mensen en alles…

dagelijkse bemoediging
Gods verbond met de mens

De HERE God plaatste de mens in de hof van Eden om de zorg daarvan op zich te nemen en de hof te bewerken. Maar Hij…

dagelijkse bemoediging
Twee soorten mensen

Ieder die dit gelooft, leidt een rein leven omdat Christus rein is. – 1 Johannes 3:3 De Bijbel spreekt altijd over twee soorten mensen, wegen of…

dagelijkse bemoediging
De strijd om te bidden

Zo ervaar ik steeds weer: als ik het goede wil doen, kan ik het niet laten het slechte te doen. In mijn diepste wezen wil ik…

dagelijkse bemoediging
Voorstellingsvermogen

God schiep daarop de mens als zijn evenbeeld. Als man en vrouw schiep Hij hen. – Genesis 1:27 Om iets te creëren heb je voorstellingsvermogen nodig,…

dagelijkse bemoediging
De sabbat

Onderhoud de sabbat als een heilige dag. Zes dagen moet u werken, maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, een rustdag. Op die…

dagelijkse bemoediging
Doodsbang

En Hij begon vuriger te bidden. Hij was zo verschrikkelijk bang geworden dat het zweet Hem uitbrak en als grote druppels bloed op de grond viel.…

1 2 3 4 5 6 36
X