zondag, augustus 18 EN | BR

Browsing: Bemoediging

Dagelijkse bemoediging met God. Je geloof zal versterkt worden wanneer je elke dag omgang met God hebt door de dagelijkse bemoediging en geloofsbelevenissen

dagelijkse bemoediging
Een opbouwend medicijn

Ik laat u nooit in de steek, Ik zal altijd bij u blijven. – Jozua 1:5 Vandaag heb ik een medicijn voor Gods dienstknechten en al…

dagelijkse bemoediging
Heilig water

Maar wie van het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat water zal in hem als een fontein worden, waaruit eeuwig…

dagelijkse bemoediging
De boze op zwerftocht

Op een dag, toen de engelen zoals gewoonlijk voor de HERE verschenen, kwam ook Satan, Gods tegenstander, met hen mee. Waar komt u vandaan? vroeg de…

dagelijkse bemoediging
Waarom de Bijbel de waarheid is

Want het woord van God is levend en vol van kracht. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard, het dringt zo diep door dat het alles…

dagelijkse bemoediging
Rust in de storm

Tijdens de overtocht viel Hij in slaap. Plotseling stak een vreselijke storm op. De golven werden zo woest dat het water de boot insloeg. Het werd…

dagelijkse bemoediging
Jezus’ last is licht

Voeg u naar Mij en wees mijn leerling, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat Ik…

dagelijkse bemoediging
Het geheim van Gods voorziening

‘De HERE zei tegen hem (Elia):
Ga naar het dorp Sarfath … Daar woont een weduwe
die u zal verzorgen. Ik heb haar daarvoor opdracht gegeven.’ 1 Koningen…

dagelijkse bemoediging
Jezus Christus komt onverwachts

‘Hij zal net zo terugkomen als u Hem hebt zien weggaan.’ – Handelingen 1:11 De wereld is in conflict, maar er is hoop! Wist u dat…

dagelijkse bemoediging
Vergroot uw denkwereld

‘Ik ben iets heel nieuws van plan. Kijk, Ik ben er al mee begonnen. Ziet u het niet?’ – Jesaja 43:19 God zegt hier iets heel…

1 33 34 35 36
X