zondag, september 26 EN | BR

Browsing: Bemoediging

Dagelijkse bemoediging met God. Je geloof zal versterkt worden wanneer je elke dag omgang met God hebt door de dagelijkse bemoediging en geloofsbelevenissen

dagelijkse bemoediging
Jezus is uniek

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven, Ik ben de enige weg tot de Vader.’ – Johannes 14:6 Het grootste kenmerk waarin het christendom…

dagelijkse bemoediging
Waarom ik zo veel van Jezus hou

‘Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig…

dagelijkse bemoediging
Een hopeloze zaak

‘Here, heb medelijden met mijn zoon. Hij lijdt aan vallende ziekte. Het is heel erg met hem. Hij valt vaak in het vuur en in het…

dagelijkse bemoediging
Rechte voren trekken

Doe je best, wees een goede werker voor God die zich niet hoeft te schamen. Geef Gods boodschap onvervalst door.’ – 2 Timotheüs 2:15 Wanneer ik…

dagelijkse bemoediging
Twee wegen

‘Wie God verlaat, zal de gevolgen in zijn leven merken, maar een goed mens is tevreden.’ – Spreuken 14:14 Het gaat hier over twee verschillende mensen…

dagelijkse bemoediging
De Middelaar

‘U bent niet oog in oog komen te staan met iets ontzettends – met laaiend vuur, diepe duisternis en gierende wind … U bent naar Jezus…

dagelijkse bemoediging
Bewogen over andermans ziel

‘Christus weet dat ik de waarheid spreek en de Heilige Geest bevestigt het in mijn geweten: er is iets dat mij veel verdriet doet en mij…

dagelijkse bemoediging
Onze sterke held

‘Simson bleef tot middernacht … Hij rukte de deuren van de poort los.’ – Richteren 16:3 Simson was in zijn dagen een sterke held. Wanneer de…

X