vrijdag, april 23 EN | BR

Browsing: Bemoediging

Dagelijkse bemoediging met God. Je geloof zal versterkt worden wanneer je elke dag omgang met God hebt door de dagelijkse bemoediging en geloofsbelevenissen

dagelijkse bemoediging
Ons doel bereiken

Maar één ding weet ik zeker – en daarbij vergeet ik wat achter me ligt en strek ik mij uit naar wat voor mij ligt –…

dagelijkse bemoediging
Jezus redt, kent u Hem?

Het is een onomstotelijk feit – en iedereen zou dat moeten geloven – dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars te redden. -…

Abba Vader, ik ben Uw kind

Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door Hem aangenomen als kinderen.…

dagelijkse bemoediging
Gebed en liefde

Wie of wat heb ik, buiten U, nog nodig? Als ik U heb, heb ik verder niets nodig en verlang ik niets meer.  – Psalm 73:25…

dagelijkse bemoediging
Verwonde thuiskomers

HERE, help ons! Gelovigen zijn er niet meer te vinden. Het begrip trouw zegt de mensen niets meer. – Psalm 12:2 In deze psalm kijkt David…

dagelijkse bemoediging
Het is tijd om te huilen

Wij moeten het geduld van de Here niet op de proef stellen … want daarom stierven zij aan slangenbeten. En mopper niet tegen God … want…

dagelijkse bemoediging
Het geheim van Simson

De Geest van de HERE leidde hem. – Richteren 13:25 Er zijn mensen die Simson afschilderen als een soort bodybuilder, een grote, stoere, brede kerel. De…

X