vrijdag, april 23 EN | BR

Browsing: Bemoediging

Dagelijkse bemoediging met God. Je geloof zal versterkt worden wanneer je elke dag omgang met God hebt door de dagelijkse bemoediging en geloofsbelevenissen

dagelijkse bemoediging
Kunnen wij Gods oordeel uitstellen?

Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. – Johannes 3:18 De Bijbel laat ons zien dat pleiten…

dagelijkse bemoediging
Noach, de man die God geloofde

Noach vertrouwde op God. Toen God hem voor de toekomst waarschuwde, geloofde Noach Hem, hoewel niets erop wees dat er een grote overstroming zou komen. Hij…

dagelijkse bemoediging
Moed in plaats van vrees

Want God geeft ons niet een lafhartige geest, maar een sterke geest vol liefde en bedachtzaamheid. – 2 Timotheüs 1:7 Als God ons geen geest van…

dagelijks gebed
Dubbel en dwars

Vergeef al onze zonden en wees ons genadig. – Hosea 14:3 Alles wat men vroeg was: ’Vergeef al onze zonden en wees ons genadig.’ En wat…

dagelijks gebed
Efeziërs 4:20-21

Maar u bent helemaal anders: u hebt Christus leren kennen. U hebt van Hem gehoord en bent in Hem onderwezen, zoals dit de waarheid is in…

De onmisbare kracht van Pinksteren

Hebt u de Heilige Geest ontvangen, toen u ging geloven? – Handelingen 19:2 In Lucas 24 staat dat Jezus Zijn discipelen onderwees dat ze in Zijn…

dagelijkse bemoediging
Denk aan mij

Dit is mijn lichaam, dat Ik voor u geef. Eet het geregeld als een herinnering aan Mij … Deze beker is het nieuwe verbond, dat wordt…

dagelijkse bemoediging
Richt uw oog op Jezus

Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. – Hebreeën 12:2 Hebben ziekten, moeiten, zorgen,…

dagelijkse bemoediging
Geloof voor vandaag

Ik geef de doden het leven terug. Ik ben Zelf het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is. Wie leeft en…

dagelijkse bemoediging
Geldzucht, wortel van alle kwaad

Want de liefde voor het geld is de eerste stap naar allerlei andere zonden. Sommige mensen hebben zich daarvoor zelfs van God afge- keerd en zich…

1 29 30 31 32 33 36
X