zondag, december 16 EN | BR

Browsing: Bemoediging

Dagelijkse bemoediging met God. Je geloof zal versterkt worden wanneer je elke dag omgang met God hebt door de dagelijkse bemoediging en geloofsbelevenissen

dagelijkse bemoediging
Het geheim van Jezus

‘Hij is bij Mij. Hij heeft Mij nooit verlaten, omdat Ik altijd doe wat Hij wil.’ – Johannes 8:29 Toen de Here Jezus op aarde kwam…

dagelijks gebed
Efeziërs 1:17

‘Ik vraag de God van onze Here Jezus Christus – de Vader die alle eer verdient – u wijsheid te geven, opdat u helder en duidelijk…

dagelijkse bemoediging
Sluit de deur

‘Als u bidt, ga dan uw kamer in, doe de deur achter u dicht en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader, die…

dagelijkse bemoediging
Voorbijgaande jaren

‘De HERE, uw God, heeft u gezegend en beschermd gedurende de veertig jaar die u in de woestijn rondzwierf, Hij hielp u en in al die…

dagelijkse bemoediging
Waar je schat is, zal je hart zijn

‘Verzamel op aarde geen kostbaarheden, want die vergaan of worden gestolen. U kunt beter kostbaarheden in de hemel verzamelen, waar ze nooit zullen vergaan of worden…

‘Is het waar?’

‘Sadrach, Mesach en Abednego, is het waar dat u mijn goden niet wilt vereren en het gouden beeld niet wilt aanbidden?’ – Daniël 3:14 Vandaag wil…

dagelijkse bemoediging
De erekrans van het eeuwige leven

‘Blijf Mij trouw tot in de dood, dan zal Ik u de erekrans van het eeuwige leven geven.’ – Openbaring 2:10 Ieder mens heeft iets ontzettend…

dagelijkse bemoediging
Zout voor de wereld

‘U bent als zout voor de wereld. Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe moet je het dan smaak geven? Waar is het dan nog…

1 2 3 4 5 35
X