zondag, september 26 EN | BR

Browsing: Bemoediging

Dagelijkse bemoediging met God. Je geloof zal versterkt worden wanneer je elke dag omgang met God hebt door de dagelijkse bemoediging en geloofsbelevenissen

dagelijkse bemoediging
Het mysterie

Ik keerde mij om, want ik wilde zien wie dat zei en ik zag zeven gouden kandelaars, en daartussen stond iemand die er uitzag als een…

dagelijkse bemoediging
Ik zal u rust geven

Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. – Mattheüs 11:28 Wat een geweldige belofte geeft…

dagelijkse bemoediging
Bidden voor anderen

Wat ik van je vraag, komt hierop neer: bid veel voor alle mensen, smeek en dank God voor hen. – 1 Timotheüs 2:1 Mensen zijn geneigd…

dagelijkse bemoediging
Een opbouwend medicijn

Ik laat u nooit in de steek, Ik zal altijd bij u blijven. – Jozua 1:5 Vandaag heb ik een medicijn voor Gods dienstknechten en al…

dagelijkse bemoediging
Heilig water

Maar wie van het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat water zal in hem als een fontein worden, waaruit eeuwig…

dagelijkse bemoediging
De boze op zwerftocht

Op een dag, toen de engelen zoals gewoonlijk voor de HERE verschenen, kwam ook Satan, Gods tegenstander, met hen mee. Waar komt u vandaan? vroeg de…

dagelijkse bemoediging
Waarom de Bijbel de waarheid is

Want het woord van God is levend en vol van kracht. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard, het dringt zo diep door dat het alles…

dagelijkse bemoediging
Gebruik hetgeen u hebt

Hij (Jezus) die in u woont, is machtiger dan hij (de boze) die de wereld beheerst. – 1 Johannes 4:4 David was een herdersjongen die gewend…

dagelijkse bemoediging
Rust in de storm

Tijdens de overtocht viel Hij in slaap. Plotseling stak een vreselijke storm op. De golven werden zo woest dat het water de boot insloeg. Het werd…

1 2 3 4 5 37
X