maandag, september 16 EN | BR

Browsing: Bemoediging

Dagelijkse bemoediging met God. Je geloof zal versterkt worden wanneer je elke dag omgang met God hebt door de dagelijkse bemoediging en geloofsbelevenissen

dagelijkse bemoediging
Tegenslagen verwerken

Eén ding weten wij: voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil. – Romeinen 8:28 Toen in 1958 de grote T.L. Osborn campagne…

dagelijkse bemoediging
Slechts een vreemdeling

Want als twee of drie mensen bij elkaar zijn omdat zij bij Mij horen, ben Ik bij hen. – Mattheüs 18:20 Wat is het heerlijk om…

dagelijkse bemoediging
David en Mefiboseth

Nu hebben onze Here en zijn Christus de heerschappij over de hele wereld. – Openbaring 11:15 Toen Mefiboseth (de zoon van Jonathan en kleinzoon van Saul)…

dagelijkse bemoediging
Samgars ossenstok

De richter die na Ehud optrad, heette Samgar. Hij was een zoon van Anath. Samgar doodde eens zeshonderd Filistijnen met een ossenstok en verloste Israël op…

dagelijkse bemoediging
God in de gedaante van een mens

Maar toen de juiste tijd gekomen was, de tijd die God daarvoor had bepaald, stuurde God zijn Zoon, die als mens uit een vrouw werd geboren…

dagelijkse bemoediging
Wie is de Heilige Geest?

Wees vol van de Heilige Geest. – Efeziërs 5:18 Volgens de Bijbel is de Heilige Geest een Persoon. Laat deze boodschap tot u doordringen. Als Jezus…

dagelijkse bemoediging
Wanneer wij samenkomen

Weet u hoe het moet, broeders en zusters? Als u bijeenkomt, neemt ieder deel aan de dienst. De een zingt een lied, de ander onderwijst. De…

dagelijkse bemoediging
Een krijgslist

Zo zullen wij hen achter ons aan laten komen … Wanneer het eenmaal zover is, moeten jullie uit de hinderlaag komen en de stad binnentrekken, want…

dagelijkse bemoediging
Naar de veilige haven

Als de bemanning niet aan boord blijft, zal niemand dit overleven. Daarop kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem wegdrijven. – Handelingen…

dagelijkse bemoediging
Waarvoor ben ik geboren?

Bent U dan toch een koning? vroeg Pilatus. U gebruikt zelf het woord koning, was Jezus’ antwoord. Ik ben geboren en in de wereld gekomen om…

1 2 3 4 5 35
X