zaterdag, mei 25 EN | BR

Browsing: Bemoediging

Dagelijkse bemoediging met God. Je geloof zal versterkt worden wanneer je elke dag omgang met God hebt door de dagelijkse bemoediging en geloofsbelevenissen

Jefta

‘Toen kwam de Geest van de HERE over Jefta.’ – Richteren 11:29 Toen Israël weer eens door zonde in nood was gekomen, begon men God aan…

dagelijkse bemoediging
Een andere kijk op de dood

‘Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop tot het einde gelopen, het geloof behouden. In de hemel wacht mij een krans, die de Here mij…

dagelijkse bemoediging
Slecht gezelschap

Wie met verstandige mensen omgaat, wordt verstandig. Wie met slechte mensen omgaat, vergaat het slecht. – Spreuken 13:20 Een jongeman over wie de rechter de doodstraf…

dagelijkse bemoediging
De uitnodiging

Alle ogen waren op Hem gericht. – Lucas 4:20 Een jongeman van net in de dertig bezoekt een synagoge (een Joodse plaats van aanbidding). De rabbijn…

dagelijkse bemoediging
Genesis

‘In het begin maakte God de hemelen en de aarde. De aarde was woest en leeg en over de watermassa lag een diepe duisternis. Maar de…

dagelijkse bemoediging
Wees sterk en moedig

‘Het is goed dat ik grote moeilijkheden heb doorgemaakt, want daardoor heb ik U en uw wet beter leren kennen.’ – Psalm 119:71 Wat voor evangelie…

dagelijkse bemoediging
Muiterij

‘Zij verzamelden zich voor Mozes en Aäron en zeiden: Wij hebben er genoeg van dat u de baas over ons speelt. U bent niet meer dan…

dagelijkse bemoediging
De weg is open

‘Zodra deze hoorde dat Jezus van Nazarethh eraan kwam, begon hij te schreeuwen: Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’ – Marcus 10:47 Veel christenen…

dagelijkse bemoediging
De zegen van geven

‘Een weldoener is een zegen en wordt daarvoor rijk beloond en iemand die zijn gaven over anderen uitgiet, zal van het goede worden voorzien.’ – Spreuken…

dagelijkse bemoediging
Ren niet weg

‘Op U vertrouwden onze voorouders en U redde hen. Zij riepen naar U en U hielp hen. U hebt hun vertrouwen niet beschaamd.’ Psalm 22:5-6 Vertrouwen…

1 2 3 4 5 36
X