dinsdag, november 12 EN | BR

Browsing: Bemoediging

Dagelijkse bemoediging met God. Je geloof zal versterkt worden wanneer je elke dag omgang met God hebt door de dagelijkse bemoediging en geloofsbelevenissen

dagelijkse bemoediging
De wilskracht

‘Jezus antwoordde: Mijn voeding is het doen van de wil van God, die Mij gezonden heeft, en het volbrengen van zijn werk.’ – Johannes 4:34 Het…

dagelijkse bemoediging
Stappen die leiden tot overspel

‘U mag geen overspel plegen.’ – Exodus 20:14 Hebt u er wel eens over nagedacht hoe een man en vrouw tot overspel komen? Dat gebeurt niet…

dagelijkse bemoediging
Jezus is uniek

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven, Ik ben de enige weg tot de Vader.’ – Johannes 14:6 Het grootste kenmerk waarin het christendom…

dagelijkse bemoediging
Waarom ik zo veel van Jezus hou

‘Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig…

dagelijkse bemoediging
Een hopeloze zaak

‘Here, heb medelijden met mijn zoon. Hij lijdt aan vallende ziekte. Het is heel erg met hem. Hij valt vaak in het vuur en in het…

dagelijkse bemoediging
Rechte voren trekken

Doe je best, wees een goede werker voor God die zich niet hoeft te schamen. Geef Gods boodschap onvervalst door.’ – 2 Timotheüs 2:15 Wanneer ik…

dagelijkse bemoediging
Twee wegen

‘Wie God verlaat, zal de gevolgen in zijn leven merken, maar een goed mens is tevreden.’ – Spreuken 14:14 Het gaat hier over twee verschillende mensen…

1 2 3 4 35
X