zondag, september 26 EN | BR

Browsing: Bemoediging

Dagelijkse bemoediging met God. Je geloof zal versterkt worden wanneer je elke dag omgang met God hebt door de dagelijkse bemoediging en geloofsbelevenissen

dagelijkse bemoediging
Het struikelblok voor het gebed

Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld…

dagelijkse bemoediging
Het volgen van Jezus

Onderweg kwam iemand naar Jezus toe. Ik wil U volgen, zei hij. Het doet er niet toe waarheen. – Lucas 9:57 Deze man uit Lucas 9…

Het gevaar van mopperen en klagen

Het volk begon al snel te klagen over allerlei tegenslagen en de HERE hoorde dat. Hij werd toornig en stuurde vuur naar beneden dat rond het…

dagelijks gebed
Mattheüs 18:3

Als u niet verandert en net zo wordt als de kinderen, zult u nooit in het Koninkrijk van de hemelen komen. – Mattheüs 18:3 Dank U…

dagelijks gebed
Dagelijks Gebed – 1 Petrus 2:21

Al dit lijden hoort bij het leven waartoe God ons geroepen heeft. Christus, die voor u geleden heeft, is het voorbeeld dat u moet volgen, en…

dagelijkse bemoediging
De dood van Stefanus

Terwijl de stenen hem troffen, bad Stefanus: Here Jezus, neem mijn geest bij U. Hij viel op zijn knieën en riep: Here, reken hun dit kwaad…

dagelijkse bemoediging
Genezende bladeren

‘Het kwam uit de troon van God en van het Lam en stroomde midden over de hoofdstraat van de stad. Aan weerskanten van de rivier stond…

dagelijkse bemoediging
De misleiding

Niet alle mensen die Here tegen Mij zeggen, komen in het hemelse Koninkrijk. Want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse Vader wil.…

dagelijkse bemoediging
God wijst mij de weg

Wanneer u Mij, de Mensenzoon, omhooggeheven en gedood hebt, zult u weten wie Ik ben. Dan zal het u duidelijk zijn dat Ik niet mijn eigen…

1 2 3 4 37
X