zaterdag, mei 25 EN | BR

Browsing: Bemoediging

Dagelijkse bemoediging met God. Je geloof zal versterkt worden wanneer je elke dag omgang met God hebt door de dagelijkse bemoediging en geloofsbelevenissen

dagelijkse bemoediging
Verwonde thuiskomers

HERE, help ons! Gelovigen zijn er niet meer te vinden. Het begrip trouw zegt de mensen niets meer. – Psalm 12:2 In deze psalm kijkt David…

dagelijkse bemoediging
Het is tijd om te huilen

Wij moeten het geduld van de Here niet op de proef stellen … want daarom stierven zij aan slangenbeten. En mopper niet tegen God … want…

dagelijkse bemoediging
Het geheim van Simson

De Geest van de HERE leidde hem. – Richteren 13:24 Er zijn mensen die Simson afschilderen als een soort bodybuilder, een grote, stoere, brede kerel. De…

dagelijkse bemoediging
Berouw en genade

“De tolontvanger stond helemaal achterin de tempel. Hij durfde niet eens omhoog te kijken, terwijl hij aan het bidden was. Hij sloeg zich van berouw en…

dagelijkse bemoediging
Belofte maakt schuld

Breng lof en eer aan God: dat is pas een echt offer! – Psalm 50:14 Vandaag neemt de Here God sommigen van u mee terug in…

dagelijkse bemoediging
De verbroken vloek

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek die de wet over ons bracht, door voor ons die vloek op Zich te nemen. – Galaten 3:13 Er…

dagelijkse bemoediging
De Heilige Geest helpt ons bidden

De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Geest onze belangen met ver-zuchtingen waarvoor geen woorden…

dagelijkse bemoediging
Bevrijd mij

Als u door de Zoon van God wordt bevrijd, zult u werkelijk vrij zijn. – Johannes 8:36 De boze kan bijna alles gebruiken om ons gevangen…

1 2 3 4 36
X