vrijdag, april 26 EN | BR

Browsing: Bemoediging

Dagelijkse bemoediging met God. Je geloof zal versterkt worden wanneer je elke dag omgang met God hebt door de dagelijkse bemoediging en geloofsbelevenissen

dagelijkse bemoediging
Genesis

‘In het begin maakte God de hemelen en de aarde. De aarde was woest en leeg en over de watermassa lag een diepe duisternis. Maar de…

dagelijkse bemoediging
Wees sterk en moedig

‘Het is goed dat ik grote moeilijkheden heb doorgemaakt, want daardoor heb ik U en uw wet beter leren kennen.’ – Psalm 119:71 Wat voor evangelie…

dagelijkse bemoediging
Muiterij

‘Zij verzamelden zich voor Mozes en Aäron en zeiden: Wij hebben er genoeg van dat u de baas over ons speelt. U bent niet meer dan…

dagelijkse bemoediging
De weg is open

‘Zodra deze hoorde dat Jezus van Nazarethh eraan kwam, begon hij te schreeuwen: Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’ – Marcus 10:47 Veel christenen…

dagelijkse bemoediging
De zegen van geven

‘Een weldoener is een zegen en wordt daarvoor rijk beloond en iemand die zijn gaven over anderen uitgiet, zal van het goede worden voorzien.’ – Spreuken…

dagelijkse bemoediging
Ren niet weg

‘Op U vertrouwden onze voorouders en U redde hen. Zij riepen naar U en U hielp hen. U hebt hun vertrouwen niet beschaamd.’ Psalm 22:5-6 Vertrouwen…

Het hoofddoel van de kerk

‘Trek de wereld in, zei Hij tegen hen, en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over Mij.’ – Marcus 16:15 We kunnen een voorstander…

dagelijkse bemoediging
De gedachtewereld van de mens

‘Richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is.’…

dagelijkse bemoediging
Waarom gebedsdiensten zo belangrijk zijn

‘Voortdurend baden zij eensgezind met elkaar.’ – Handelingen 1:14 Wat absoluut niet ontbrak in de onderlinge bijeenkomsten van de eerste Kerk was gebed, voorbede en lofprijs.…

dagelijkse bemoediging
De drie-enige God

In Hem woont het hele wezen van God in een lichamelijke gestalte.’ – Kolossenzen 2:9 Door de eeuwen heen heeft de mens geprobeerd het wonderlijke geheim…

1 2 3 37
X