donderdag, mei 28 EN | BR

Browsing: Bemoediging

Dagelijkse bemoediging met God. Je geloof zal versterkt worden wanneer je elke dag omgang met God hebt door de dagelijkse bemoediging en geloofsbelevenissen

dagelijkse bemoediging
Jihad, de heilige oorlog

Ik wil niet dat mijn zoon Isaak de erfenis deelt met de zoon (Ismaël) van een slavin. – Genesis 21:10 Jeruzalem is altijd een grote oorlogsarena…

dagelijkse bemoediging
God hoort ons roepen

Een hart dat geheel en al weet dat U de enige bent die helpen kan. Zulke mensen stuurt U nooit weg, mijn God. – Psalm 51:19…

dagelijkse bemoediging
Wanneer je God niet kunt begrijpen

Mijn plannen zijn niet dezelfde als die van u en mijn gedachten zijn niet uw gedachten! – Jesaja 55:8 Er gebeuren zo veel onbegrijpelijke dingen in…

dagelijkse bemoediging
Doe mijn tranen in Uw fles

U neemt mijn zwerftochten waar en kent elke traan die ik stort. Alles staat immers in uw boek? – Psalm 56:9 Toen David door de Filistijnen…

dagelijkse bemoediging
Bewaar Gods geboden

Mijn zoon, onthoud alles wat ik je leer en bewaar mijn geboden in je hart. – Spreuken 3:1 “Alles moet tegenwoordig snel – ook bij kinderen:…

dagelijkse bemoediging
Koning der Koningen

Wonderbare Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst. – Jesaja 9:5 In het boek Jesaja lezen wij hoe de komst van Jezus voorspeld werd en hoe Hij…

dagelijkse bemoediging
Ons doel bereiken

Maar één ding weet ik zeker – en daarbij vergeet ik wat achter me ligt en strek ik mij uit naar wat voor mij ligt –…

dagelijkse bemoediging
Jezus redt, kent u Hem?

Het is een onomstotelijk feit – en iedereen zou dat moeten geloven – dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars te redden. -…

Abba Vader, ik ben Uw kind

Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door Hem aangenomen als kinderen.…

1 2 3 33
X