dinsdag, augustus 14 EN | BR

Browsing: Bemoediging

Dagelijkse bemoediging met God. Je geloof zal versterkt worden wanneer je elke dag omgang met God hebt door de dagelijkse bemoediging en geloofsbelevenissen

dagelijkse bemoediging
Voorstellingsvermogen

God schiep daarop de mens als zijn evenbeeld. Als man en vrouw schiep Hij hen. – Genesis 1:27 Om iets te creëren heb je voorstellingsvermogen nodig,…

dagelijkse bemoediging
De sabbat

Onderhoud de sabbat als een heilige dag. Zes dagen moet u werken, maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, een rustdag. Op die…

dagelijkse bemoediging
Doodsbang

En Hij begon vuriger te bidden. Hij was zo verschrikkelijk bang geworden dat het zweet Hem uitbrak en als grote druppels bloed op de grond viel.…

dagelijkse bemoediging
Als het licht verschijnt

Die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen. – 1 Petrus 2:9 Als Jezus in je leven komt en het…

Ga terug

Ik, de HERE, ben niet veranderd. – Maleachi 3:6 Ik wil u vandaag uitnodigen om terug te gaan naar dat goede, oude, trouwe evangelie van de…

dagelijkse bemoediging
Verlost uit slavernij

Dit is een dag die wij altijd moeten blijven gedenken: de dag dat de HERE ons uit Egypte en de slavernij heeft bevrijd. – Exodus 13:3…

dagelijkse bemoediging
Ternauwernood gered

Houd hen vast en red hen uit het vuur. – Judas 1:23 Stel je voor: je zit in een boot, je bent aan het varen, maar…

dagelijkse bemoediging
Een nieuwe weg

Maar U bent een God die vergeeft, die genade schenkt en medelijden toont. U wordt niet snel toornig; integendeel, U bent vol liefde en genade. Daarom…

1 2 3 31
X