zaterdag, januari 25 EN | BR

Browsing: Bemoediging

Dagelijkse bemoediging met God. Je geloof zal versterkt worden wanneer je elke dag omgang met God hebt door de dagelijkse bemoediging en geloofsbelevenissen

dagelijkse bemoediging
Overwin uw boezemzonden

‘Nu zo’n grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt, moeten wij alles a eggen wat ons hindert en ons bevrijden van de zonde die zich…

dagelijkse bemoediging
Groeien in Christus

‘U bent gewaarschuwd, vrienden. Wees daarom op uw hoede. Laat u niet meeslepen door de verkeerde ideeën van mensen die van geen wet willen weten, maar…

dagelijkse bemoediging
Een aanraking van Jezus

‘Jezus van Nazarethh trok het land door en deed heel veel goeds. Hij genas alle mensen die in de macht van de duivel leefden.’ Handelingen 10:38…

dagelijkse bemoediging
Zoals een mens denkt, is hij

‘Ik, de HERE, ben niet veranderd.’ – Maleachi 3:6 Het is belangrijk te weten dat God niet aan plaats of tijd gebonden is. Hij is bij…

dagelijkse bemoediging
Het geneesmiddel

‘Als iemand God de rug heeft toegekeerd, kan hij niet weer van voren af aan beginnen. Hij heeft het goede nieuws gehoord en iets van het…

dagelijkse bemoediging
De opstanding van Israël

‘Toen gaf Hij mij opdracht de wind te roepen en te zeggen: De Oppermachtige HERE zegt: kom vanuit de vier windstreken, geest, en laat uw adem…

dagelijkse bemoediging
Ramp of oordeel

‘De mensen zullen het besterven van angst, omdat ze denken dat de wereld vergaat. Want de machten van het heelal zullen door elkaar worden geschud.’ Lucas…

dagelijkse bemoediging
Twee soorten mensen

‘Zijn leerlingen kwamen bij Jezus zitten en vroegen wat Hij bedoelde met de gelijkenis over het onkruid tussen het graan. Luister, zei Hij. Ik, de Mensenzoon,…

dagelijkse bemoediging
Volkomen overgave

‘Benhadad stuurde de volgende boodschap: Uw zilver en goud zijn van mij, evenals uw vrouwen en uw beste kinderen! Goed, mijn heer, antwoordde koning Achab bang,…

1 2 3 36
X