donderdag, april 2 EN | BR

Browsing: Bemoediging

Dagelijkse bemoediging met God. Je geloof zal versterkt worden wanneer je elke dag omgang met God hebt door de dagelijkse bemoediging en geloofsbelevenissen

dagelijkse bemoediging
Overwin uw teleurstellingen

‘Hij blijft voor ons zorgen en zijn trouw is elke dag weer nieuw.’ – Klaagliederen 3:22-23 Een van de belangrijkste dingen om in het leven voorwaarts…

dagelijkse bemoediging
We voeren oorlog

‘Wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om…

dagelijkse bemoediging
Het priesterschap en de tabernakel

‘De hogepriester van Israël is een mens die de speciale taak heeft zijn medemensen bij God te vertegenwoordigen. Hij biedt God hun gaven aan en offert…

dagelijkse bemoediging
De opstanding

‘U hoeft niet bang te zijn. Ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd is, maar Hij is hier niet meer. Hij is weer levend geworden, zoals…

dagelijkse bemoediging
Dagelijkse bekering

‘Daarna trok hij de hele Jordaanvallei door en riep de mensen op zich tot God te bekeren. Door zich te laten dopen, konden zij tonen dat…

dagelijkse bemoediging
Het gevaar van een onbeheerste tong

‘Ze is een rusteloos kwaad, vol dodelijk gif.’ – Jakobus 3:8 Een tong die niet in bedwang gehouden kan worden is een van de dodelijkste wapens…

dagelijkse bemoediging
De geest van lucifer

‘U was volmaakt in alles wat u deed, vanaf de dag dat u werd geschapen tot op het moment dat het kwaad in u werd aangetroffen.’…

dagelijkse bemoediging
De wedloop van het geloof

‘Span je in voor de goede wedloop van het geloof.’ – 1 Timotheüs 6:12 Toen de profeet Hosea het volk wilde waarschuwen vanwege hun geestelijke lafheid en…

1 2 3 36
X