Browsing: Gebed

dagelijks gebed
1 Petrus 2:24

Hij heeft onze zonden gedragen in zijn eigen lichaam, toen Hij stierf aan het kruis … want de wonden in zijn lichaam hebben ons genezen. -…

dagelijks gebed
Dubbel en dwars

Vergeef al onze zonden en wees ons genadig. – Hosea 14:3 Alles wat men vroeg was: ’Vergeef al onze zonden en wees ons genadig.’ En wat…

De onmisbare kracht van Pinksteren

Hebt u de Heilige Geest ontvangen, toen u ging geloven? – Handelingen 19:2 In Lucas 24 staat dat Jezus Zijn discipelen onderwees dat ze in Zijn…

dagelijkse bemoediging
Denk aan mij

Dit is mijn lichaam, dat Ik voor u geef. Eet het geregeld als een herinnering aan Mij … Deze beker is het nieuwe verbond, dat wordt…

dagelijks gebed
Colossenzen 4:5-6

Gedraag u wijs tegenover de ongelovigen en gebruik elke gelegenheid om hun het goede nieuws door te geven. Wees in uw spreken vriendelijk maar beslist, om…

dagelijkse bemoediging
Richt uw oog op Jezus

Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. – Hebreeën 12:2 Hebben ziekten, moeiten, zorgen,…

dagelijks gebed
Mattheüs 5:11-12

Gelukkig bent u als u beledigingen, vervolgingen, leugens en laster te verdragen krijgt omdat u bij Mij hoort. Juich van blijdschap, want in de hemel ligt…

dagelijkse bemoediging
Geloof voor vandaag

Ik geef de doden het leven terug. Ik ben Zelf het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is. Wie leeft en…

dagelijks gebed
Mattheüs 5:9

Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God worden genoemd. – Mattheüs 5:9 Gelukkig zijn de vredestichters, zegt U, Here Jezus,…

dagelijkse bemoediging
Geldzucht, wortel van alle kwaad

Want de liefde voor het geld is de eerste stap naar allerlei andere zonden. Sommige mensen hebben zich daarvoor zelfs van God afge- keerd en zich…

1 2 3 70