Browsing: Gebed

dagelijkse bemoediging
Bewogen over andermans ziel

‘Christus weet dat ik de waarheid spreek en de Heilige Geest bevestigt het in mijn geweten: er is iets dat mij veel verdriet doet en mij…

dagelijks gebed - afbeelding 21
Johannes 14:2

‘In het huis van mijn Vader zijn veel kamers. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie wel gezegd hebben. Ik ga er nu heen…

dagelijkse bemoediging
Onze sterke held

‘Simson bleef tot middernacht … Hij rukte de deuren van de poort los.’ – Richteren 16:3 Simson was in zijn dagen een sterke held. Wanneer de…

dagelijks gebed - afbeelding 2-
Efeziërs 3:6

‘Door het goede nieuws te geloven, delen niet-Joden in de erfenis van de Joden, horen zij bij hetzelfde lichaam, de Gemeente, en voor hen geldt dezelfde…

dagelijkse bemoediging
De aanvoerder

‘Terwijl Jozua erover nadacht hoe hij de stad Jericho zou innemen, zag hij een Man met een getrokken zwaard. Jozua liep naar Hem toe en vroeg:…

Doe het nu!

‘Luister toch elke dag naar wat Hij u zegt. Wees niet koppig.’ – Psalm 95:7-8 De Heilige Geest wil hier drie zaken naar voren brengen: 1)…

Filippenzen 4:8

‘Richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is.’…

dagelijkse bemoediging
Op zoek naar echt geluk

‘Maar zo hebt u Christus niet leren kennen!’ – Efeziërs 4:20 Vandaag de dag zijn er veel relaties, huwelijken en vriendschappen die stuk gaan door de…

Dagelijks Gebed
Efeziërs 4:32

‘Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar, zoals God uw zonden heeft vergeven om wat Christus voor u deed.’ – Efeziërs 4:32…

dagelijkse bemoediging
Bidden en vasten

‘Maar als u vast, zorg dan dat u er verzorgd uitziet. Dan zal niemand merken dat u vast, behalve uw Vader, die in het verborgene is.…

1 2 3 69