Browsing: Gebed

dagelijkse bemoediging
Het geneesmiddel

‘Als iemand God de rug heeft toegekeerd, kan hij niet weer van voren af aan beginnen. Hij heeft het goede nieuws gehoord en iets van het…

dagelijks gebed
Mattheüs 5:10,12

‘Gelukkig zijn de mensen die vervolgd worden omdat zij Gods wil doen, want het Koninkrijk van de hemelen is voor hen … Juich van blijdschap, want…

dagelijkse bemoediging
De opstanding van Israël

‘Toen gaf Hij mij opdracht de wind te roepen en te zeggen: De Oppermachtige HERE zegt: kom vanuit de vier windstreken, geest, en laat uw adem…

dagelijks gebed
1 Johannes 4:10

‘De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar zijn liefde voor ons. Daarom stuurde Hij zijn Zoon, die de straf voor…

dagelijkse bemoediging
Ramp of oordeel

‘De mensen zullen het besterven van angst, omdat ze denken dat de wereld vergaat. Want de machten van het heelal zullen door elkaar worden geschud.’ Lucas…

dagelijks gebed
Mattheüs 16:24

‘Daarna zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet zijn kruis opnemen en Mij volgen.’’ – Mattheüs…

dagelijkse bemoediging
Twee soorten mensen

‘Zijn leerlingen kwamen bij Jezus zitten en vroegen wat Hij bedoelde met de gelijkenis over het onkruid tussen het graan. Luister, zei Hij. Ik, de Mensenzoon,…

dagelijks gebed
Johannes 8:12

‘Jezus richtte Zich weer tot de mensen en zei: ‘Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis leven, maar…

dagelijks gebed
Mattheüs 4:6b

‘In de Boeken staat dat God zijn en- gelen zal sturen om U te beschermen. Zij zullen U op handen dragen en U zult niet struikelen.’ –…

1 2 3 72