Browsing: Gebed

dagelijkse bemoediging
Genesis

‘In het begin maakte God de hemelen en de aarde. De aarde was woest en leeg en over de watermassa lag een diepe duisternis. Maar de…

dagelijks gebed
Jesaja 40:26

‘Kijk omhoog naar de hemel! Wie maakte al deze sterren? Als een herder die zijn schapen leidt, ze bij hun namen roept en telt om te…

dagelijkse bemoediging
Wees sterk en moedig

‘Het is goed dat ik grote moeilijkheden heb doorgemaakt, want daardoor heb ik U en uw wet beter leren kennen.’ – Psalm 119:71 Wat voor evangelie…

dagelijks gebed - afbeelding 23
Psalm 32:8

‘Ik, de HERE, laat u zien welke weg u moet gaan. Ik geef u raad en houd mijn oog op u gericht.’ – Psalm 32:8 Here,…

dagelijkse bemoediging
Muiterij

‘Zij verzamelden zich voor Mozes en Aäron en zeiden: Wij hebben er genoeg van dat u de baas over ons speelt. U bent niet meer dan…

1 Korinthiërs 14:12

‘Dus moet u, omdat u zo vurig naar de gaven van de Geest verlangt, proberen uit te blinken in díe gaven waar de gemeente door opgebouwd…

dagelijkse bemoediging
De weg is open

‘Zodra deze hoorde dat Jezus van Nazarethh eraan kwam, begon hij te schreeuwen: Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’ – Marcus 10:47 Veel christenen…

dagelijks gebed - afbeelding 21
Psalm 119:173-174

‘Laat uw hand mij te hulp komen, want ik kies ervoor uw geboden na te volgen. Ik verlang naar uw bevrijding, HERE. Uw wet maakt mij…

dagelijkse bemoediging
De zegen van geven

‘Een weldoener is een zegen en wordt daarvoor rijk beloond en iemand die zijn gaven over anderen uitgiet, zal van het goede worden voorzien.’ – Spreuken…

dagelijks gebed - afbeelding 2-
Openbaring 3:5

‘Wie overwint, zal witte kleren aankrijgen. Ik zal zijn naam niet schrappen uit het boek, waarin de mensen vermeld staan die het eeuwige leven hebben, maar…

1 2 3 73