Browsing: Gebed

De fatale beslissingen van Lot

Toen liet de HERE vuur en brandend zwavel op Sodom en Gomorra regenen en vernietigde de steden op de vlakte, samen met alle mensen en alles…

dagelijks gebed
Johannes 5:14-15

Wij weten dat Hij naar ons luistert als wij Hem iets vragen wat met zijn wil overeenstemt. En als wij weten dat Hij naar ons luistert,…

dagelijkse bemoediging
Gods verbond met de mens

De HERE God plaatste de mens in de hof van Eden om de zorg daarvan op zich te nemen en de hof te bewerken. Maar Hij…

Dagelijks Gebed
Jakobus 1:5

Als u wilt weten wat God van u verwacht, vraag het Hem en Hij zal het u graag vertellen. Want Hij staat altijd klaar om ieder…

dagelijkse bemoediging
Twee soorten mensen

Ieder die dit gelooft, leidt een rein leven omdat Christus rein is. – 1 Johannes 3:3 De Bijbel spreekt altijd over twee soorten mensen, wegen of…

dagelijks gebed
Efeziërs 6:18

Bid voortdurend en laat u daarbij leiden door de Heilige Geest. Verslap daarin niet, maar houd vol en bid onafgebroken voor de andere christenen. – Efeziërs…

dagelijkse bemoediging
De strijd om te bidden

Zo ervaar ik steeds weer: als ik het goede wil doen, kan ik het niet laten het slechte te doen. In mijn diepste wezen wil ik…

dagelijks gebed
Efeziërs 3:20

God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. – Efeziërs 3:20 Here…

dagelijkse bemoediging
Voorstellingsvermogen

God schiep daarop de mens als zijn evenbeeld. Als man en vrouw schiep Hij hen. – Genesis 1:27 Om iets te creëren heb je voorstellingsvermogen nodig,…

dagelijks gebed
Psalm 122:6

Bid voor de vrede van Jeruzalem, dat ieder die van de stad houdt, rust mag ervaren. – Psalm 122:6 Here, U hebt gezegd dat we voor…

1 2 3 71