Browsing: Gebed

dagelijkse bemoediging
De zegen van geven

‘Een weldoener is een zegen en wordt daarvoor rijk beloond en iemand die zijn gaven over anderen uitgiet, zal van het goede worden voorzien.’ – Spreuken…

dagelijks gebed - afbeelding 2-
Openbaring 3:5

‘Wie overwint, zal witte kleren aankrijgen. Ik zal zijn naam niet schrappen uit het boek, waarin de mensen vermeld staan die het eeuwige leven hebben, maar…

dagelijkse bemoediging
Ren niet weg

‘Op U vertrouwden onze voorouders en U redde hen. Zij riepen naar U en U hielp hen. U hebt hun vertrouwen niet beschaamd.’ Psalm 22:5-6 Vertrouwen…

dagelijks gebed
Romeinen 8:38

‘Niets kan ons scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van…

Het hoofddoel van de kerk

‘Trek de wereld in, zei Hij tegen hen, en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over Mij.’ – Marcus 16:15 We kunnen een voorstander…

dagelijks gebed
Psalm 18:30

‘Samen met U durf ik een leger tegemoet te treden. Ja, met mijn God kan ik over muren springen.’ – Psalm 18:30 Ik voel me vandaag…

dagelijkse bemoediging
De gedachtewereld van de mens

‘Richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is.’…

Dagelijks Gebed
Psalm 91:1-2

‘Wie schuilt bij God, de Allerhoogste, kan rustig slapen, want de Almachtige beschermt hem. Ik getuig daarvan en zeg tegen de HERE: U bent mijn toevlucht,…

dagelijkse bemoediging
Waarom gebedsdiensten zo belangrijk zijn

‘Voortdurend baden zij eensgezind met elkaar.’ – Handelingen 1:14 Wat absoluut niet ontbrak in de onderlinge bijeenkomsten van de eerste Kerk was gebed, voorbede en lofprijs.…

dagelijks gebed
Mattheüs 28:18 (NBG)

‘En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.’ – Mattheüs 28:18 (NBG) Almachtige…

1 2 3 72