vrijdag, juli 10 EN | BR

De Christus Triumfatorkerk in Breda heeft een grote renovatie ondergaan. Het monument van Gods liefde, trouw en kracht schijnt als een helder licht van Gods genade in deze donkere tijden om de mensen vanuit de duisternis naar het licht te brengen. Onlangs hadden we de grote en feestelijke opening.

the blessing bredaIn de donkere tijden waarin veel kerken hun deuren sluiten, zijn we begin dit jaar in het geloof begonnen met de renovatie van dit prachtige Godshuis. Iets wat, naast al onze evangelisatieactiviteiten en financiële lasten, eigenlijk onmogelijk was. Maar zoals altijd is de Here onze Kracht en Voorziener.

Onlangs vond de geweldige heropening plaats in de sfeer van doorbraak, overwinning en vooral dankbaarheid aan God! De heropening van dit prachtige Godshuis in Breda, dat God bijna 40 jaar geleden door een groot wonder en geloofsstappen van evangelist Johan Maasbach in ons bezit heeft gegeven, luidt weer een nieuwe fase van ons wereldwijde zendingswerk in, net als de geweldige heropening van het Capitol Evangelie Centrum in 2016.Door de volhardende ijver, inspanning en arbeid van onze bouwploeg, en de gebeden en offers van vele vrienden en partners, heeft de Here het ons doen gelukken! Maar laat mij hierbij even beschrijven hoe het allemaal bijna 40 jaar geleden aan de Zandberglaan in Breda begon.

17 november 1982

Nog nooit heb ik een dagboek bijgehouden. Ik vraag mij af of mensen in nood dit meer zullen doen dan mensen die de wind mee hebben. Ik heb nu eenmaal het principe dat hetzij in voor- of tegenspoed, mij is des Heren. Wind mee of tegen: God is met ons. Immanuël. Zojuist telefoontje gehad van onze zendelinge uit Indonesië. Zit zo goed als zonder geld! Madras India dringend geld nodig! Radio-uitzendingen ver achter! Rekeningen van papier, inkt etc. hoger en meer dan ooit tevoren! 1 december moet er fl.650.000,- op tafel komen voor de Calvariekerk in Amsterdam. Koopcontract getekend voor de Christus Triumfatorkerk in Breda. Het stormt hevig. De duivel is boos. De golven beuken, maar Jezus zegt: ‘Vrees niet!’ Verder alles goed. Men is druk bezig met het drukken van het kerstnummer. 15 ton papier. Ik zit op kantoor een actiebrief te schrijven en Psalmen te lezen. ­– JM

30 maart 1983

Het heeft mij aan tijd ontbroken om te verhalen al hetgeen gepasseerd is. Inmiddels ook de Calvariekerk in Amsterdam gekocht. Dit ging niet zonder weeën. We waren drie weken over tijd met de overdracht. Maar alles is gelukkig verder goed verlopen. De overdracht van de Christus Triumfatorkerk in Breda in februari ging zeker ook niet zonder moeite, maar is ook rondgekomen. Vandaag is de spanning wel groot. We moeten fl.20.000,- overmaken naar het Congresgebouw, anders mogen we er tweede paasdag niet in. En dat is al over enkele dagen. Er is niet één cent op de bank of giro! Het is nu dinsdag op woensdagnacht. Deze week moeten wij fl.40.000,- aflossen aan de hypotheek plus fl.40.000,- papier. Verleden week ontvingen wij de nieuwe zetmachine en moesten contant fl.16.000,- betalen. We zitten daarom goed krap. Morgen moet er wel een wonder gebeuren. Verder alles wel aan boord. God is goed en zeer te prijzen. Psalm 94:17-19 en Esther 4. – JM

Met Gods gunst en de grote geloofsstap van broeder Maasbach, kwam alles rond en was de aankoop van de Calvariekerk in Amsterdam een feit. Nu hadden we ook voor de Christus Triumfatorkerk in Breda de bank nodig.

Het pand aan de Speelhuislaan was goed verkocht, maar de hypotheek die daarop stond, hadden we van Stichting ‘Pinkstergemeente Breda’ overgenomen. Het restbedrag was niet genoeg om de Christus Triumfatorkerk aan te kopen. Dat betekende dat we ook hiervoor een hypotheek moesten nemen. PTL, ook hier stemde de bank mee in! Op zich een groot wonder! In 1 week tijd 2 hypotheken, voor 2 gebouwen, aan 1 stichting (JMWZ), die alleen inkomsten had uit vrijwillige giften van partners en vrienden.

De volgende dag gingen we naar de notaris voor de kerk in Breda. Meneer ‘Engel’ was natuurlijk ook aanwezig. Hij zat al te bedenken hoe hij die avond het bestuur ging inlichten dat de kerk verkocht was aan Maasbach. Toen ineens bleek dat het bedrag van de hypotheek nog niet bij de notaris op de rekening stond, was het even schrikken! Eigenlijk schaamden wij ons voor meneer ‘Engel’, die zo zijn best had gedaan.

Wonder boven wonder bleef hij kalm en rustig, terwijl de notaris naar de bank belde. Al gauw bleek het een kleine administratieve fout, die was ontstaan door de verwarring met de hypotheek van de kerk van Amsterdam. Omdat het al in de middag was, kon de bank het bedrag pas de volgende ochtend overmaken. In die tijd ging het allemaal nog niet zo snel als nu! Wij vreesden even of meneer ‘Engel’ nog wel vertrouwen in ons had, en met de koop akkoord zou gaan. Maar… meneer ‘Engel’ was echt een ENGEL! Zijn antwoord was: ‘Ik ga naar huis en kom morgenochtend terug. Vanavond neem ik voor niemand de telefoon op, zodat ik de andere bestuursleden niet hoef te spreken.’

Wat een groot Godswonder! Gezien de eerdere tegenstand, wisten wij dat de duivel eropuit was om te proberen de koop op het allerlaatste moment tegen te houden. Maar het was Gods plan om ons de kerk te geven. En de duivel heeft niet kunnen tegenhouden dat op 17 februari 1983 het koopcontract ondertekend werd door meneer ‘Engel’ en evangelist Johan Maasbach. Daarmee werd ook de aankoop van de Christus Triumfatorkerk door de Johan Maasbach Wereldzending een feit!

Tot op de dag van vandaag is de Christus Triumfatorkerk een monument van Gods liefde, genade, kracht en overwinning! Juist nu na de grote renovatie, met alle aangebrachte moderne technieken en middelen, is de kerk een sterk en helder gedenkteken van God voor een nieuwe generatie! God wil dat ook de nieuwe generatie de verhalen vanuit Zijn Woord zullen horen van de grote dingen die Hij gedaan heeft. En dat Hij Dezelfde is, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid! (Hebreeën 13:8)

‘Die dag stak het hele volk de Jordaan over en sloeg het kamp op bij Gilgal, aan de oostgrens van de stad Jericho. Daar werden de twaalf stenen uit de Jordaan opgestapeld als een gedenkteken. Jozua legde opnieuw de betekenis van de stenen uit: ‘Later,’ zei hij, ‘als uw kinderen u vragen waarom deze stenen hier liggen en wat zij te betekenen hebben, moet u hun vertellen dat deze stenen een herinnering zijn aan dit verbazingwekkende wonder, hoe het volk Israël over de drooggevallen grond de Jordaan overstak! Vertel hun hoe de Here, onze God, de rivier voor onze ogen liet opdrogen en deze droog hield tot wij allemaal waren overgestoken! Het is hetzelfde wonder dat de Here veertig jaar geleden bij de Rietzee deed. Hij deed dit opdat alle volken op aarde zullen beseffen, dat de Here de Almachtige God is en zij allen Hem zullen vereren.’’ – Jozua 4:19-24

Delen.

Comments are closed.

X