woensdag, januari 20 EN | BR

David Maasbach Blog

Mijn blog is voor de een informatief en voor de ander inspirerend, verschijnt regelmatig, en heeft een groot persoonlijk tintje waarop lezers kunnen reageren. You love it or you hate it. Maar uiteindelijk zijn we het allemaal met elkaar eens, ook wanneer we het niet eens zijn! Laten we het er in dat geval op houden dat we het met elkaar eens zijn, dat we het niet eens zijn. Waarschijnlijk zullen we dat ook nooit worden. Maar gelukkig mag dat in Nederland. We leven in een vrij land waar we, binnen de grenzen van de wet, mogen zeggen, schrijven en denken wat we willen. Laten we die vrijheid koesteren! En zoals de apostel Paulus in de Bijbel zegt: ‘Laat een ieder verzekerd zijn in haar/zijn eigen hart.’

For one my blog is informative and for the other inspiring, it appears regularly and has a great personal touch, that readers can comment on. You love it or you hate it. But eventually at the end we all agree with each other, even when we do not agree! In that case, let’s say that we agree to disagree. Probably we will never agree. But fortunately that is allowed in the Netherlands. We live in a free country where we, within the limits of the law, can say, write and think whatever we want. Let’s cherish that freedom! And as the apostle Paul says in the Bible: “Each of them should be fully convinced in their own mind.”

X