zaterdag, september 25 EN | BR

Black Lives Matter – David Maasbach

God heeft alle mensen geschapen naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis, ongeacht welke huidskleur of afkomst. Toch is er een groot probleem in de wereld: ongelijkheid. Racisme vind je vandaag overal. Maar in Gods ogen zijn alle mensen gelijk. Waar het om gaat is niet de kleur, maar het hart van de mens.

Mattheüs 24:13
Maar wie dwars door alles heen aan Mij vasthoudt, zal gered worden.
Genesis 1:26
Toen zei God: ‘Laat Ons mensen maken die op Ons lijken en kunnen heersen over alle dieren op aarde, in de zeeën en in de lucht.’
Johannes 3:16
Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Lees mee met de preek in uw eigen Blessing Bijbel.

Delen.

Comments are closed.

X